Kommissorium for kommunikationsudvalget

Sammensætning

Kommunikationsudvalget består af 3 personer, hvor af minimum en er bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest i maj måned.

Ansvar & myndighed
Kommunikationsudvalget er ansvarlig for den overordnede  kommunikation og markedsføring. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere klubbens værdier og leveregler.

 Opgaver

Kommunikationsudvalget har følgende opgaver;

 • Udadrettet kommunikation til medlemmer, medier, kommune, forbund og andre interessenter
 • Udarbejde skabelon til kommunikation
 • Markedsføre klubben
 • Ansvar for udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Løbende opdatering af tavle
 • Hjælpe andre udvalg med at formidle
 • Udarbejde, vedligeholde og implementere klubbens kommunikationsstrategi
 • Udarbejde beslutningsreferat på møderne
 • Opdatere udvalgets funktionsfordelingsanalyse en gang årligt (marts)
 • Sikre at der bliver udarbejdet artikler af trænerne og holdledere til hjemmesiden
 • Sikre at der bliver afholdt informationsmøder

Kvalifikationer

Medlemmerne af kommunikationsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • God kommunikations- og formidlingsevne
 • Motivere andre udvalg
 • Organisere
 • Skabe kontakter og netværk
 • Tekniske kompetencer omkring hjemmeside og IT-kompetencer

 Mødefrekvens

5 gange årligt á 2 timer

Den 06.06.2010

Udskriv Email