Kommissorium for sponsorudvalget

Sammensætning

Udvalget består af 3 personer bestående af ét bestyrelsesmedlem og to menige udvalgsmedlemmer. Medlemmerne udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest august.

Ansvar & myndighed

 • Udvalget er ansvarligt for overholdelse af deres budget
 • Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret.
 • Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.
 • Udvalget er ansvarligt for opfyldelsen af deres målsætning.

 Opgaver

Udvalget har følgende opgaver;

 • Udarbejde kontrakter (omkostningsdækning/lønnet)
 • Udarbejde referat på møderne
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om sponsorater.
 • Udarbejdelse af et årsbudget i august
 • Udarbejdelse og ajourføring af sponsorstrategi

Kvalifikationer
Medlemmerne af udvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Salgstalent
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege sponsorer
 • Social orienteret
 • Kende klubbens struktur til bunds

 Mødefrekvens

 6 gange årligt á 2 timer.

 Den 08.04.2010

 

 

Udskriv Email