Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 23. oktober 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Planlægning af fest for Senior 60+

2.      To-mandsturnering

3.       Juleturnering

4.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1.Fest for Senior 60+

Festen afholdes fredag den 2. november 2012. Vi er langt med planlægningen omkring underholdning mv. Aftalt at vi får en 3 retters menu med velkomstdrink og kaffe for 200 kr. pr. deltager. Der er ved tilmeldingsfristen udløb (som er i dag) tilmeldt 67 medlemmer/ledsagere. Klubben har bevilget et tilskud på 3.000 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik. Vi gennemgik drejebog og ToDo-liste og sikrede at alt var under kontrol.

Ole Nielsen skal udpeges til årets 60+’er i løbet af aftenen.

Ad dagsordenspunkt 2. To-mandsturnering

1. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 14. november 2012. Ballerup, Albertslund (AIF), Rødovre (B77) og Hvidovre er inviteret til at deltage. Hvis der tilmeldes mere end 24 hold bør vi overveje at låne Lavia’s lokale med 5 borde. Flemming holder kontakten til de andre klubber. Tilmeldingsfrist 7. november.

Ad dagsordenspunkt 3. Juleturnering

Der planlægges afholdt juleturnering enten tirsdag den 4. eller 11. december.

Ad dagsordenspunkt 4. Eventuelt
Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi har derfor aftalt Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyser arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

Vi har igangsat en ny træningsrunde med Lars Møller og Helge Kocman med 19 deltagere.

 

 

Referent: Torben Reiff – 25.10.2012

 

 

Udskriv Email