Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 7. august 2012 i Grøndal Centeret

Skrevet af Torben Reiff den .

Dagsorden:

1.      Samarbejdet med Spandauer TTC og Stralsund TTC

2.      Fest for Senior 60+

3.      Budget for Senior 60+

4.       Brønshøj Bordtennis-hjemmeside.

5.       Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Dick Skovlod udtræder af kontaktudvalget.


Ad dagsordenspunkt 1.  Samarbejdet med Spandauer TTC og Stralsund TTC

Vi skal i løbet af en uges tid have klarhed på om det foreslåede arrangement bliver til noget med besøg af de 2 tyske klubber. Vi har foreslået uge 41, og vi afventer en tilbagemelding fra Spandauer (Berlin-klubben) når Uwe har fået talt med de øvrige i 60+ efter ferien. Gennemføres det ikke vil vi tale videre med Georg fra Stralsund og i så fald overveje et arrangement til foråret 2013.


Ad dagsordenspunkt 2. Fest for Senior 60+

Enighed om at vi skal afholde en ny fest i oktober. Kommer vores tyske venner afholdes festen i uge 41 ellers nok i uge 43. Vi taler med Krølle om musikken inden vi lægger datoen fast. Det bør så vidt muligt være fredag eller lørdag: Vi finder et tema men uden forventning om udklædning (andet end festligt tøj).


Ad dagsordenspunkt 3. Budget for Senior 60+

Malle skal foreslå et budget for Senior 60+

Vi vil foreslå et budget på 4.000 kr.

 

Budget for Senior 60+

 
 

kr.

Præmier til klub-turnering og juleturnering

1.000

Gravering på pokaler

500

Årets 60+ incl. gravering

300

Kontaktudvalgsmøder

900

Diverse (ex. bolde til træning)

1.300

 

4.000

 
   
   

Får vi besøg af venskabsklubber vil vi søge bestyrelsen om en særbevilling.

 
   
   
   
   

Ad dagsordenspunkt 4. Brønshøj Bordtennis hjemmeside

BB´s hjemmeside virker forsat utilfredsstillende, hvor opdateringer vedr. 60+ derfor ikke fungerer..


Ad dagsordenspunkt 5. Eventuelt

Senior 60+ har ved Flemming, Ivan og Ole Nielsen malet klublokalet i slutningen af juli måned. Stor ros for det udførte arbejde.

Vi planlægger en ny træningsrunde med Lars Møller og Helge Kocman til september.

 

Referent: Torben Reiff – 07.08.2012

 

 

 

Udskriv