Kontaktudvalgsmøde torsdag den 27. august 2013 i Grøndal MultiCenter

Skrevet af Torben Reiff den .

Dagsorden:

  1. Orientering og diverse
  2. Ventilation i bordtennislokalet
  3. Samarbejde med DGI om stævner mv.
  4. Træning i 2. halvsæson 2013
  5. Kommende aktiviteter
  6. Praktiske gøremål
  7. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Bjarne Coster (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Gert Jørgensen deltog under punkt 3, hvor vi drøftede samarbejdet med DGI.

 

Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Bjarne Coster er indtrådt i kontaktudvalget som bestyrelsens medlem. Jørn Malmtorp er udtrådt af bestyrelsen og derfor også af kontaktudvalget.

Siden sidste formelle kontaktudvalgsmøde 29.11.2012 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

Arrangementerne med ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien og de 2 lockoutdage - hvor vi jo alligevel skulle passe dem, og de havde fri fra skole, har været et nyt tiltag. Vi har hygget og spillet lidt bordtennis med de små og målet har været, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Det har været en succes, som vi vil gentage, hvis der er tilslutning hertil.

Senior 60+ var aktive omkring Copenhagen Historic Grand Prix  (automobilløb 3.-4. august 2013),  hvor der blev solgt fadøl ved ølboderne ved Gøndal MultiCenter.  Der blev tjent 10.920 kr. til Senior 60+, hvilket er mange penge for os til kommende aktiviteter i 60+ afdelingen. Arrangørerne levede ikke op til forhåndsaftaler og forventninger, så flere af vores medlemmer havde dårlige oplevelser – det beklager vi, og skal vi deltage i lignende arrangementer i fremtiden må vi sikre op bedre omkring aftaler og deres overholdelse. Kontaktudvalget vil godt sige tak til alle som brugte tid på salget, selvom det for nogle ikke blev tilfredsstillende afviklet. 

 

Ad dagsordenspunkt 2. Ventilation i bordtennislokalet

Der skal installeres ventilation i Grøndal MultiCenter, og ifølge de aktuelle planer sker installationen i september måned. Datoer og nærmere vilkår omkring lukning af lokalet eller delvis lukning er ikke fastlagt. Flemming deltog i byggemøde mandag den 26.08.2013 og redegjorde for de krav Brønshøj Bordtennis har til installationerne, for at lokalet kan benyttes til bordtennis. Der er bl.a. et krav om en lofthøjde på 3,5 meter i divisionskampe. Teknikerne skal nu starte helt forfra med projektet for at lokalet kan benyttes til sit formål dvs. ingen rør på tværs af lokalet. Senior 60+ vil ikke aftale nye stævner og turneringer i september (og oktober), da der ikke er klarhed over byggeprocessen.

 

Ad dagsordenspunkt 3. Samarbejde med DGI om stævner mv.

DGI har i første halvår 2013 afholdt 2 stævner i henholdsvis Hillerød og på Sjælsølund Efterskole, jf. ovenfor under pkt. 1. Brønshøj Bordtennis blev i 2012 meldt ind i DGI-bordtennis, som har 60+ som et indsatsområde. Senior 60+ i BB har besluttet at samarbejde med DGI-bordtennis omkring afholdelse af stævner og turneringer og også stille vores bordtennisfaciliteter til rådighed for fælles arrangementer.  Gert Jørgensen, som er formand for DGI-bordtennis, er også medlem af BB. Til stævnerne i foråret 2013 deltog henholdsvis 10 og 9 spillere fra Brønshøj. Falkenbergarrangementet blev til på initiativ fra Gert og arrangeret som et fælles projekt, hvor Roskilde (DGI) også deltog med 8 spillere.

DGI arrangerer stævne for alle dvs. A-, B-, C- og D-spillere i Amagerhallen den 13. september 2013. Brønshøj er også inviteret sammen med en række andre klubber og foreninger. Det er aftalt at der afholdes nye stævner den 11. november 2013 i Hillerød for C- og D-spillere og i Brønshøj den 13. november 2013 for A- og B-spillere. Der er tale om et fællesarrangement mellem DGI/Brønshøj den 13.11, hvor Brønshøj tager sig af det meste af den praktiske afvikling, og DGI Bordtennis leverer logistik omkring tilmeldinger og betaling. Alle kampe bliver registreret i DGIs rating-system, og med tiden vil vi herved få etableret et system til rating af 60+, som kan være et værktøj til at placere spillerne efter styrke ved stævner og turneringer. Deltagerbetaling på 70 kr/spiller/dagsarrangement.

I DGI-regi er der også planlagt et 1-dages bordtennisinstruktør-kursus, hvor deltagerne lærer at undervise andre i basale bordtennisfærdigheder. Kurset foregår i Brønshøj B. klubs lokaler mandag d. 7. okt. Fra 9.00 til 15.00. Pris 200 kr. incl. fortæring.

Man kan melde sig digitalt hos DGI. Vi vil dog også sætte tilmeldingslister op i klublokalet.

Det er aftalt at 2-mandsturneringerne, som hidtil har været arrangeret af Brønshøj udbydes bredere i samarbejde med DGI. Vi kan som følge af ventilationsprojektet ikke stille lokaler til rådighed i september/oktober. Vi aftester interessen for 2-mandsturneringer i begyndelsen af september. Flemming taler med de klubber, som hidtil har været deltagere i 2-mands turneringerne (Ballerup, Hvidovre, Rødovre og Albertslund) så de er orienteret om ændringerne og også inviteres.

 

Ad dagsordenspunkt 4. Træning i 2. halvsæson 2013

Der afholdes også organiseret træning i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere på fredage. Pga. af ventilationsprojektet kan vi først starte op i oktober og med færre træningsdage, så vi kan være færdige i begyndelsen af december.

 

Ad dagsordenspunkt 5. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager 

   Vi kan f.eks. prøve at "spille snemand" eller lignende løjer

 

 Ad dagsordenspunkt 6. Praktiske gøremål

Hjemmeside. Torben opdaterer kommissoriet for Senior 60+ og indsætter nyt billede af Ole Nielsen. Opsætter aktuel oversigt over kontaktudvalget på opslagstavlen. Hjemmesiden for 60+ må gerne blive opdateret med aktuelle turneringer mv., og der bør også fyldes ud med information om seneste aktiviteter.

Medlemsliste. Bjarne sender aktuel medlemsliste til Torben.

Flemming checker om der er ændringer vedrørende rengøring (NB: Fl. oplyser, at der ikke er blevet gjort rent i juli og august måned. En del af forklaringen herpå er at der ikke nedtages borde torsdag aften af senior-afdelingen. Der er ikke truffet nye beslutninger vedr. rengøring som følge af udlicitering af rengøringen til et privat firma).
Fl. checker stole og borde for manglende knopper og taler med Grøndal Multicenter om reparation af betræk og knopper. Indkøber flere bøjler.
Flemming og Bjarne vil påtage sig at rengøre bordene.

Vigtigt med at det hver dag registreres hvor mange der deltager i træningen i Senior 60+’s træningstid. Klubben har et problem med manglende registrering især af Senior-afdelingen. Vi er nødt til at sætte det bedre i system for senior 60+. Malle har hidtil påtaget sig en meget stor rolle omkring registreringen – tak for det – men det er nødvendigt at flere kan tage ansvar for opgaven. (NB: Flemming oplyser efter at have talt med Grøndal MultiCenter at systemet ikke har været sat op til at registrere andre dage end onsdag og torsdage i juli og august måned????hvorfor mon det og gælder det kun bordtennis). 

 

Ad dagsordenspunkt 7. Eventuelt

Medlemskontingent og oprettelse i medlemssystemet. Bjarne oplyser at alle medlemmer skal registrere sig selv som medlemmer i det nye IT-system og samtidig betale medlemskontingentet. Kontaktudvalgets øvrige medlemmer har den opfattelse, at vi især i 60+ vil risikere at miste mange medlemmer. F.eks. har vi ikke mail-adresser på 18 medlemmer. Det bør være muligt at tilbyde hjælp til oprettelse og også gøre det muligt at indbetale kontant. Systemet forudsætter pt. at man betaler med Dankort, og at kortoplysningerne automatisk benyttes ved de næste kontingentbetalinger. Medlemmerne skal også digitalt selv melde sig ud af foreningen.

Referent: Torben Reiff – 29.08.2013

 

Udskriv