Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 2. september 2014

Referat fra kontaktudvalgsmødet

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.
 3. Træning i 2. halvsæson 2014
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Mødet blev aftalt samme dag, da vi godt ville vende festen 7. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet - håber han giver os syndsforladelse men det var et rent praktisk møde.


Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Siden sidste referat fra kontaktudvalgsmøde 27.08.2013 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

 • Singlestævne hos BTK12 Amager den 13. september 2013
 • Årlige fest med ledsagere den 9. november 2013 med 64 deltagere. Tema ”Ragnarock”
 • Stævne for C- og D-spillere i Hillerød (DGI) den 11. november 2013
 • Stævne for A- og B-spillere i Brønshøj (BB/DGI) den 13. november 2013
 • Doubleturnering hos BTK12 Amager den 14. november
 • Juleturnering den 11. december 2012 – 37 deltog i ”Daisy-turnering” og juleløjer. Alexander brækkede desværre benet.
 • 2. mands-turnering i Brønshøj 13.01.2014 og 12.03.2014 med 64 deltagere (maksimalt antal deltagere med 16 borde)
 • Træning 1. halvsæson 2014 med 20 deltagere – træningsafslutning 11. april 2014 – tak til vores trænere Helge og Lars
 • Basistrænerkursus (DGI) den 20. januar 2014 – 5 deltagere fra Brønshøj. Gert træner.
 • Bedsteforældre/børnebørn dag den 10. februar 2014 – vist omkring 10 børnebørn.
 • Stævne i Amagerhallen den 12.februar 2014 (arrangør DGI) – doubleturnering
 • Klubmesterskaber i Senior 60+ den 18. februar 2014 – 31 deltagere. Gert blev klubmester.
 • Besøg hos Falkenberg BK den 26. – 27. marts – turnering med 3-mandshold – vi var 17 danske spillere heraf 9 fra Brønshøj, 4 fra Roskilde og 3 fra Ballerup. Meget vellykket visit med gode bordtenniskampe og en hyggelig fest om aftenen med super underholdning.Vi aftalte genvisit i København den 18. – 19. marts 2015
 • I april lukkede vi op for træning om mandagen mellem kl. 10 og 12 (officiel træningstid)
 • Fem gange mandagstræning af ”Tøseholdet” med 6 piger og Gert som træner. Stor succes. Nina er tovholder. Gentages i efteråret med start 1. september nu med 7 deltagere.
 • Finn Hansen lånte lokalerne den 18. juni 2014 så 6 hjerte- og lungetranplanterede bordtennisspillere fik trænet forud for deltagelse i EHLT(European Heart and Lung Transplant)-Championship i Litaun i juli måned.

Ventilationen i bordtennislokalet har ikke fungeret i sommer og faktisk slet ikke på noget tidspunkt siden i driftsætning i december 2013. Flemming er tovholder i forhold til Grøndal MultiCenter. Der er meget store problemer med at få det løst.


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.

 • Amager (BTK12/DGI) den 18. september 2014 - doublestævne i alle 4 rækker A, B, C og D.
 • Singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) for  C-D rækken mandag d. 27. oktober 2014
 • A-B singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) onsdag den 29. oktober 2014

Formentlig:

 • Singlestævne Furesø for alle 4 rækker medio november.
 • Og i Hillerød et doublestævne i december.

Priserne for DGI-arrangementer er sat op til 90 kr./person incl. morgenmad og frokost.

 • Vi planlægger selv i Brønshøj at afvikle 2-mandsturnering med første runde i november og anden runde i februar 2015. Datoer aftales med DGI (Gert/Mette).


Ad dagsordenspunkt 3. Træning i 2. halvsæson 2014

”Tøseholdet” fortsætter mandagstræningen 1. september 2014 med Nina som tovholder og Gert Jørgensen som træner. Aftalt 5 mandage.

Der afholdes også organiseret træning om fredagen i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere. Første træningsdag 12. september 2014.


Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

 • Juleturnering tirsdag den 9. december 2014
 •  Der afholdes en fest med ledsager fredag den 7. november 2014. Vi har valgt temaet ”60+ skal på en spændende rejse til Italien”. Italien er jo et stort land så rejsemål, mad og underholdning er en overraskelse, og du skal bare rejse med. D&D vil spille op til dans.
 •  Senior 60+ afholder først klubmesterskaber i februar 2014

Vi talte en hel del om festen den 7.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Referent: Torben Reiff – 02.09.2014

 

 

Udskriv Email