Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 2. september 2014

Skrevet af Torben Reiff den .

Referat fra kontaktudvalgsmødet

Dagsorden:

  1. Orientering og diverse
  2. Samarbejde med DGI om stævner mv.
  3. Træning i 2. halvsæson 2014
  4. Kommende aktiviteter
  5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Mødet blev aftalt samme dag, da vi godt ville vende festen 7. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet - håber han giver os syndsforladelse men det var et rent praktisk møde.


Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Siden sidste referat fra kontaktudvalgsmøde 27.08.2013 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

Ventilationen i bordtennislokalet har ikke fungeret i sommer og faktisk slet ikke på noget tidspunkt siden i driftsætning i december 2013. Flemming er tovholder i forhold til Grøndal MultiCenter. Der er meget store problemer med at få det løst.


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.

Formentlig:

Priserne for DGI-arrangementer er sat op til 90 kr./person incl. morgenmad og frokost.


Ad dagsordenspunkt 3. Træning i 2. halvsæson 2014

”Tøseholdet” fortsætter mandagstræningen 1. september 2014 med Nina som tovholder og Gert Jørgensen som træner. Aftalt 5 mandage.

Der afholdes også organiseret træning om fredagen i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere. Første træningsdag 12. september 2014.


Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

Vi talte en hel del om festen den 7.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Referent: Torben Reiff – 02.09.2014

 

 

Udskriv