Referat fra kontaktudvalgsmøde den 25. oktober 2018

Skrevet af Torben Reiff den .

 

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 25. oktober 2018 i Grøndal MultiCenter.

 

Dagsorden:

  1. Nedlukning af overbygningssagen
  2. Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget (”det gamle kontaktudvalg”):

Flemming Larsen (formand), Io Christoffersen, Kirsten Marner, Ole Dons, Ole H. Nielsen og Torben Reiff.

 

Ad dagsordenspunkt 1.

Kontaktudvalget aftalte i enighed at kontaktudvalget lukker sagen om overbygningssamarbejdet helt ned i forhold til BBs bestyrelse og også vil lukke diskussion herom i egne rækker. Vi vil i Senior 60+ fuldt ud koncentrere os om at spille bordtennis, deltage i turneringer og afvikle sociale aktiviteter.

 

Ad dagsordenspunkt 2.

Vi taler videre omkring planlægningen af festen den 9. november i festudvalget ca. 1 uge inden festen. Alle har fået drejebog og ToDo-liste, så der mangler ikke ret meget i planlægningen. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober. Den 23.10 var der 54 tilmeldte. Vi har dd aftalt menu mv. med Pierre i restaurationen.


 

Udskriv