Værdier

Vision

Brønshøj Bordtennis en god klub for alle niveauer med særligt fokus på sportslig udvikling, involvering, kommunikation og sammenhold

Udskriv Email

Værdigrundlag

Klubbens værdigrundlag bygger på følgende 

Glæde
Når man kommer i klubben, skal man være indstillet på at værdsætte fællesskabet og spillet med hinanden

Dialog
Inden væsentlige beslutninger skal der være en dialog, såvel mellem bestyrelsesmedlemmerne som med menige medlemmer, hvilket sikrer åbenhed i beslutningsprocesserne.

Ligeværdighed
Vi skal have respekt for hinandens synspunkter.

Tillid
Aftaler skal overholdes, såvel indbyrdes som med samarbejdspartnere.

Socialt miljø
Der skal være en god omgangstone, og man hilser naturligvis, når man mødes.

Tryghed
Klubben skal være et trygt sted at komme, og det påhviler alle at gribe ind, såfremt man bliver vidne til mobning og anden usocial opførsel

"Med værdigrundlaget som udgangspunkt, skal ledere og trænere skabe gode rammer for vor sport og sørge for, at medlemmerne får indflydelse på klubbens forhold i hverdagen".

DIS
09.08.2009

Udskriv Email