Referater 60+

Referat fra 60+udvalgsmødet 14-11-2019.

Fremmødte: Lis, Kurt, Ole, Flemming og Esther.

Dagsorden:

 1. Nyt ved formanden.
 • Booking af lokale.
 • Klubtrøjer.
 1. Lokalet v/ Flemming.
 2. Festudvalget:
 1. Stævner.
 2. Bordet rundt.

 Ad.1.

 • Lokalet er booket fra 9 til 12 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag fra 9 til 10.

Der er et hold der registrerer. Der bliver lavet en liste over de personer der gør det, som sendes ud til alle 60+ så de ved hvem der gør hvad.

 • Hjemmesiden er ved at blive lavet om. Ole Dons lægger 60+ nyt ind på hjemmesiden.

Henrik Hedegaard har mailet til Bjarne og Klaus, at han gerne vil være statetisk hjælper.

 • Vi kan måske få trøjer billigere fra andre. Er ved at undersøge om vi kan få alle 3 modeller.

Ad.2. Der kommer film på de nederste ruder, så man kan stille sko og tasker foran ruderne.

Flemming undersøger om GMC har flere af de gamle knager til tøj. Esther spørger brugerbestyrelsen om nye  knager til tøj, hvis GMC ikke har flere af de gamle.

Der ligger mange bolde efter ungdommen har trænet. Esther kontakter ansvarlig fra ungdom om dette.

Flemming og Esther aftaler tid til oprydning af lokalet.

Ad.3.

 • Klubfesten gik godt. Maden var det bedste vi har fået. Ros til Ole Dons og Flemming for festen og alt det de laver. Positive svar fra mange der deltog i festen. Esther har glemte ting med hjem.
 • Ole D. sender en reminder om juleturnering op. Flemming står for selve juleturneringen.

Efterfølgende blev der talt om praktiske opgaver til juleturneringen.

Ad.4.

 Dgi inviterer 60+ til at komme ind i Folketinget den 15-1-2020 efter at der er spillet kampe hos os fra 9-12.

Den 19-2-2020 er der double stævne i Lille Skensved.

Den 26-27/3-2020 er der single stævne i Gladsaxe.

Gert vælger spillere til Falkenberg stævnet, så vi passer nogenlunde styrkemæssigt på lige fod. Ole Dons fortæller Gert at vores klubmedlemmer må gå forud for andre klubber.

Den 22+28/4-2020 er der triple stævne. Dvs. to mænd og en kvinde, eller to kvinder og en mand.

Ad.5.

Man kan ikke bare hænge reklamer op i klubben. Der bør være regler om dette. Esther tager det op i bestyrelsen.

Der er mangel på oprydning efter mad og drikke i lokalet. Esther tager det op i bestyrelsen. 

Ad.6.

Nyt møde torsdag d. 23/1-2020 kl. 12 i cafeen.

Esther Zivadinovic.

 

Udskriv Email

Referat fra 60+ udvalgsmødet Torsdag den 15-8-19.

Fremmødte: Lis Holme, Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic.

Afbud: Kurt Thomsen.

 1. Nyt ved formanden.
 • Bestyrelsen
 • Gebyr
 • Spilletider
 1. Regler i lokalet.
 • Omklædning
 • Sidde på bordene
 1. Lokalet ved Flemming.
 2. Klubfest
 3. Bordet rundt.
 4. Evt.

Ad.1.

-Esther informerede at bestyrelsen mangler en formand og en næstformand. Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 28 august.

-Gebyret er nu nede på 20 kr for lokalet i timen.

Ingen ved endnu hvordan ekstra booking køres og betales. Esther har et møde med Eva Kartholm så vi kan få DT runder ind i systemet.

Ad.2.

Bestyrelsen laver ordensregler som bliver sendt ud til alle medlemmer.

Ad.3.

Flemming har lavet motoriske legeredskaber til ungdommen.

Der bliver arbejdet videre med lokalet efter Flemmings ferie.

Ad.4.

-Klubfesten bliver holdt den 1-11-19. Festlokalet er booket.
-Festudvalget består af Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic. Til det praktiske er der også Anne (Flemmings kone), Lis Holme og der er flere der gerne vil hjælpe.

Ad.5.

-Må man spille på ledige borde? Alt det med booking skal først på plads, så tager vi det op igen.

-Hvis der er nogle førtids pensionister (der ikke er fyldt 60 år) der vil spille i 60+, er det kun bestyrelsen der kan give dispensation.

Ad.6.

Klubmesterskabet bliver holdt onsdag den 16 oktober 2019 fra 9 til 15. Flemming hænger tilmelding op i klubben efter ferien.

Næste møde 31 oktober 2019 kl 12-13 i mødelokale 3.

Referent Esther Zivadinovic 15-8-19

Udskriv Email

Referat fra 60+udvalgsmødet den 27-06-2019

Fremmødte: Flemming Larsen, Ole Dons, Lis Holme, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Der var en rettelse til referatet fra den 28-5-19.  Der skulle stå Tommy Jensen i stedet for Tommy Rasmussen.

 1. Kommisorium for 60+.

Vi vil foreslå at der skal stå”møderne skal holdes på hverdage” vi vil udelukke om aftenen.

 

 1. Turneringer og brug af lokalet.

Fremover skal der søges om at holde alle turneringer, klubmesterskab m.m.  i vores lokale til Bjarne og John.

 1. Gebyr fra kommunen.

Torben Reiff og Bjarne har udarbejdet og sendt en klage til kommunen.

Vi talte om at klubben skulle gå til aviserne og tv med det,  vi bringer ideen  videre til bestyrelsen.

 

 1. Bordet rundt.

Flemming er blevet bedt om at købe masonitplader og sætte på nogle af vinduerne i lokalet. Flemming ser på de borde som står slået op ved bord 10. De skal repareres og flyttes ind i det blå skur.

Ole fortalte at Bat 60+ holder åbent hus fra 9 til 12, mandag eller onsdag i uge 37 hvor de skal bruge to borde. Der bliver sat flyers op og der kommer også annoncer i avisen. Ole undersøger hvad det koster med annoncen.

Klubmesterskabet holdes en onsdag i oktober måned fra 9 til 15.
Fremover vil klubmesterskabet blive holdt om foråret, en onsdag ultimo april 2020.
Falkenberg stævne holdes i Sverige 18.-19. marts 2020.

Der bliver holdt en klubfest fredag den 1-11-19. Vi går i tænkeboks med festudvalget.

 

Der blev taget foto af udvalgsmedlemmerne så de kan lægges på hjemmesiden.
 

Næste møde: 15-8-19 kl. 12 til 13 i lokale 3.
 

Referent Esther Zivadinovic.

Udskriv Email

Referat fra kontaktudvalgsmøde den 25. oktober 2018

 

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 25. oktober 2018 i Grøndal MultiCenter.

 

Dagsorden:

 1. Nedlukning af overbygningssagen
 2. Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget (”det gamle kontaktudvalg”):

Flemming Larsen (formand), Io Christoffersen, Kirsten Marner, Ole Dons, Ole H. Nielsen og Torben Reiff.

 

Ad dagsordenspunkt 1.

Kontaktudvalget aftalte i enighed at kontaktudvalget lukker sagen om overbygningssamarbejdet helt ned i forhold til BBs bestyrelse og også vil lukke diskussion herom i egne rækker. Vi vil i Senior 60+ fuldt ud koncentrere os om at spille bordtennis, deltage i turneringer og afvikle sociale aktiviteter.

 

Ad dagsordenspunkt 2.

Vi taler videre omkring planlægningen af festen den 9. november i festudvalget ca. 1 uge inden festen. Alle har fået drejebog og ToDo-liste, så der mangler ikke ret meget i planlægningen. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober. Den 23.10 var der 54 tilmeldte. Vi har dd aftalt menu mv. med Pierre i restaurationen.


 

Udskriv Email

Referat fra kontaktudvalgsmøde den 25. september 2018

 

Kontaktudvalgsmøde i Senior 60+ tirsdag den 25. september 2018 i Grøndal MultiCenter.

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Samarbejde med BAT60+ om stævner mv.
 3. Træning
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole Dons, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Hovedformålet med mødet er at vende festen 9. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet, hvor vi alene drøfter sædvanlig drift og gør status over aktiviteter i 2018.

Afbud: Io Christoffersen

Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og div

Senior 60+ har i 2018 afholdt (planlagt) eller deltaget i følgende aktiviteter:

       
         

Ugedag

Dato

Sted

Arrangør

 

man

fleste mandage

Træning for tøseholdet

BB

 

fre

fleste fredage

Træning Hold1 og Hold 2 i 1. halvsæson

BB

 

man

fleste mandage

Træning Hold1 og Hold 2 i 2. halvsæson

BB

 

ons

07.02.2018

2-mandsturnering 2. runde, A-, B- og C-række

BB

 

man

26.02.2018

Singleturnering i Greve, A- og C-række

BAT60+

 

tir

27.02.2018

Singleturnering i Greve, B- og D-række

BAT60+

 

ons/tor

14.-15.03.2018

Besøg hos Falkenberg BTK

BB

 

tor

22.03.2018

Doublestævne i Gladsaxe, alle rækker

BAT60+

 

weekend

6.-8.04.2018

Landsmesterskaber i Vejen

DGI

 

man

16.04.2018

2-mandsturnering  i Hillerød A-og D-række

BAT60+

 

ons

18.04.2018

2-mandsturnering  i Hillerød B-og C-række

BAT60+

 

ons

20.06.2018

Bordtennis og havnerundfart

BAT60/BB

 

ons

28.08.2018

ØBTUs Venner - jubilæum

ØBTU/BB

 

ons

12.09.2018

BAT60 - åbent hus

BB/BAT60

 

tor

26.09.2018

Singlestævne i Lille Skensved, A-, B-, C- og D-række

BAT60+

 

ons

10.10.2018

Doublestævne i Amager BTK, A-, B-, C- og D-række

BAT60+

 

fre

09.11.2018

Fest med ledsager i Senior 60+

BB

 

man

12.11.2018

Holdturnering 2-mands hold i Hillerød, A- og B-række

BAT60+

 

ons

14.11.2018

Holdturnering 2-mands hold i Hillerød, C- og D-række

BAT60+

 

tir

20.11.2018

Klubmesterskaber i Senior 60+

BB

 

ons

05.12.2018

Doublestævne i Gladsaxe, alle rækker

BAT60+

 

tir

11.12.2017

Juleturnering/julefrokost

BB

 
         


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med BAT60+ om stævner mv.

Man kan se af punk 1 at vi har et tæt samarbejde med BAT60+. Flere af vores medlemmer (Tommy og Ole Dons) er aktive i planlægning af turneringerne. Gert er ansvarlig for samarbejdet.

Ad dagsordenspunkt 3. Træning

”Tøseholdet” træner de fleste mandage med Nina som tovholder med Esther og Gert som trænere.

Som noget nyt er træningen med Lars og Helge flyttet til mandage i forlængelse af tøseholdets træning.

Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

 Fest med ledsager fredag den 9. november 2018

 • Klubmesterskaber for Senior 60+ tirsdag den 20. november 2018
 • Juleturnering tirsdag den 11. december 2018

Vi har udskudt 1. runde af vores 2-mandsturnering til februar 2019.

Vi talte en hel del om festen den 9.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Tilmeldingsliste sættes op i klubben 1 måned før festen. Ole D., Kirsten og Torben aftaler menu mv. med Pierre. Torben laver primo oktober 1. udkast til drejebog og ToDo-liste i begyndelsen af oktober.

Ad dagsordenspunkt 5. Eventuelt

Kontaktudvalget skal holde informationsmøde med bestyrelsen onsdag den 3. oktober 2018 kl. 18. Hele kontaktudvalget deltager – Flemming tilmelder os til John.

 

Referent: Torben Reiff – 25.09.2018

Udskriv Email