Referater 60+

Referat fra 60+udvalgsmødet den 27-06-2019

Fremmødte: Flemming Larsen, Ole Dons, Lis Holme, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Der var en rettelse til referatet fra den 28-5-19.  Der skulle stå Tommy Jensen i stedet for Tommy Rasmussen.

 1. Kommisorium for 60+.

Vi vil foreslå at der skal stå”møderne skal holdes på hverdage” vi vil udelukke om aftenen.

 

 1. Turneringer og brug af lokalet.

Fremover skal der søges om at holde alle turneringer, klubmesterskab m.m.  i vores lokale til Bjarne og John.

 1. Gebyr fra kommunen.

Torben Reiff og Bjarne har udarbejdet og sendt en klage til kommunen.

Vi talte om at klubben skulle gå til aviserne og tv med det,  vi bringer ideen  videre til bestyrelsen.

 

 1. Bordet rundt.

Flemming er blevet bedt om at købe masonitplader og sætte på nogle af vinduerne i lokalet. Flemming ser på de borde som står slået op ved bord 10. De skal repareres og flyttes ind i det blå skur.

Ole fortalte at Bat 60+ holder åbent hus fra 9 til 12, mandag eller onsdag i uge 37 hvor de skal bruge to borde. Der bliver sat flyers op og der kommer også annoncer i avisen. Ole undersøger hvad det koster med annoncen.

Klubmesterskabet holdes en onsdag i oktober måned fra 9 til 15.
Fremover vil klubmesterskabet blive holdt om foråret, en onsdag ultimo april 2020.
Falkenberg stævne holdes i Sverige 18.-19. marts 2020.

Der bliver holdt en klubfest fredag den 1-11-19. Vi går i tænkeboks med festudvalget.

 

Der blev taget foto af udvalgsmedlemmerne så de kan lægges på hjemmesiden.
 

Næste møde: 15-8-19 kl. 12 til 13 i lokale 3.
 

Referent Esther Zivadinovic.

Udskriv Email

Referat fra kontaktudvalgsmøde den 25. oktober 2018

 

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 25. oktober 2018 i Grøndal MultiCenter.

 

Dagsorden:

 1. Nedlukning af overbygningssagen
 2. Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget (”det gamle kontaktudvalg”):

Flemming Larsen (formand), Io Christoffersen, Kirsten Marner, Ole Dons, Ole H. Nielsen og Torben Reiff.

 

Ad dagsordenspunkt 1.

Kontaktudvalget aftalte i enighed at kontaktudvalget lukker sagen om overbygningssamarbejdet helt ned i forhold til BBs bestyrelse og også vil lukke diskussion herom i egne rækker. Vi vil i Senior 60+ fuldt ud koncentrere os om at spille bordtennis, deltage i turneringer og afvikle sociale aktiviteter.

 

Ad dagsordenspunkt 2.

Vi taler videre omkring planlægningen af festen den 9. november i festudvalget ca. 1 uge inden festen. Alle har fået drejebog og ToDo-liste, så der mangler ikke ret meget i planlægningen. Tilmeldingsfristen er den 31. oktober. Den 23.10 var der 54 tilmeldte. Vi har dd aftalt menu mv. med Pierre i restaurationen.


 

Udskriv Email

Referat fra kontaktudvalgsmøde den 25. september 2018

 

Kontaktudvalgsmøde i Senior 60+ tirsdag den 25. september 2018 i Grøndal MultiCenter.

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Samarbejde med BAT60+ om stævner mv.
 3. Træning
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole Dons, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Hovedformålet med mødet er at vende festen 9. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet, hvor vi alene drøfter sædvanlig drift og gør status over aktiviteter i 2018.

Afbud: Io Christoffersen

Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og div

Senior 60+ har i 2018 afholdt (planlagt) eller deltaget i følgende aktiviteter:

       
         

Ugedag

Dato

Sted

Arrangør

 

man

fleste mandage

Træning for tøseholdet

BB

 

fre

fleste fredage

Træning Hold1 og Hold 2 i 1. halvsæson

BB

 

man

fleste mandage

Træning Hold1 og Hold 2 i 2. halvsæson

BB

 

ons

07.02.2018

2-mandsturnering 2. runde, A-, B- og C-række

BB

 

man

26.02.2018

Singleturnering i Greve, A- og C-række

BAT60+

 

tir

27.02.2018

Singleturnering i Greve, B- og D-række

BAT60+

 

ons/tor

14.-15.03.2018

Besøg hos Falkenberg BTK

BB

 

tor

22.03.2018

Doublestævne i Gladsaxe, alle rækker

BAT60+

 

weekend

6.-8.04.2018

Landsmesterskaber i Vejen

DGI

 

man

16.04.2018

2-mandsturnering  i Hillerød A-og D-række

BAT60+

 

ons

18.04.2018

2-mandsturnering  i Hillerød B-og C-række

BAT60+

 

ons

20.06.2018

Bordtennis og havnerundfart

BAT60/BB

 

ons

28.08.2018

ØBTUs Venner - jubilæum

ØBTU/BB

 

ons

12.09.2018

BAT60 - åbent hus

BB/BAT60

 

tor

26.09.2018

Singlestævne i Lille Skensved, A-, B-, C- og D-række

BAT60+

 

ons

10.10.2018

Doublestævne i Amager BTK, A-, B-, C- og D-række

BAT60+

 

fre

09.11.2018

Fest med ledsager i Senior 60+

BB

 

man

12.11.2018

Holdturnering 2-mands hold i Hillerød, A- og B-række

BAT60+

 

ons

14.11.2018

Holdturnering 2-mands hold i Hillerød, C- og D-række

BAT60+

 

tir

20.11.2018

Klubmesterskaber i Senior 60+

BB

 

ons

05.12.2018

Doublestævne i Gladsaxe, alle rækker

BAT60+

 

tir

11.12.2017

Juleturnering/julefrokost

BB

 
         


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med BAT60+ om stævner mv.

Man kan se af punk 1 at vi har et tæt samarbejde med BAT60+. Flere af vores medlemmer (Tommy og Ole Dons) er aktive i planlægning af turneringerne. Gert er ansvarlig for samarbejdet.

Ad dagsordenspunkt 3. Træning

”Tøseholdet” træner de fleste mandage med Nina som tovholder med Esther og Gert som trænere.

Som noget nyt er træningen med Lars og Helge flyttet til mandage i forlængelse af tøseholdets træning.

Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

 Fest med ledsager fredag den 9. november 2018

 • Klubmesterskaber for Senior 60+ tirsdag den 20. november 2018
 • Juleturnering tirsdag den 11. december 2018

Vi har udskudt 1. runde af vores 2-mandsturnering til februar 2019.

Vi talte en hel del om festen den 9.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Tilmeldingsliste sættes op i klubben 1 måned før festen. Ole D., Kirsten og Torben aftaler menu mv. med Pierre. Torben laver primo oktober 1. udkast til drejebog og ToDo-liste i begyndelsen af oktober.

Ad dagsordenspunkt 5. Eventuelt

Kontaktudvalget skal holde informationsmøde med bestyrelsen onsdag den 3. oktober 2018 kl. 18. Hele kontaktudvalget deltager – Flemming tilmelder os til John.

 

Referent: Torben Reiff – 25.09.2018

Udskriv Email

Referat fra medlemsmøde i 60+ den 5. september 2018

Referat fra medlemsmøde i Senior 60+ onsdag den 5. september 2018 i Grøndal Multicenter

35 medlemmer fra Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis deltog i medlemsmødet som medlemmerne var inviteret til ved mail af 21. august 2018

Flemming bød velkommen til medlemsmødet. Han ville alene holde styr på talerækken, så alle kunne komme til orde.

 1. Orientering om den aktuelle situation og fremtiden. Hvad det betyder for Senior 60+.

Torben nævnte indledningsvist, at mødet primært handler om Brønshøj Bordtennis og fremtiden for 60+. Herunder vores relationer til overbygningssamarbejdet CPH Bordtennis, som er et elitesamarbejde mellem Brønshøj Bordtennis og København BTK. 

Kontaktudvalget synes der er store problemer m.h.t. CPH- overbygningen og klubbens ve og vel i øvrigt. Alle de elite-spillere som i sidste sæson var Brønshøj-spillere er forsvundet fra Stigadivisionsholdet og Ungdomsdivisionsholdet. Divisionsholdene - dvs. vores 1. divisionshold og 3. divisionshold - er senest også blevet en del af overbygningen. Brønshøj Bordtennis er herved reduceret til en motionsklub uden elite og med en nødlidende ungdomsafdeling. Der har over de sidste par år reelt været tale om en langsom nedlæggelse af Brønshøj Bordtennis, som den bordtennisklub vi har kendt og været medlem af. Hertil kommer etablering af LEVEL Academy, som afløser det hidtidige ungdomselitesamarbejde og reelt er et uafhængigt elitetræningscenter, som er åben for alle klubber i hovedstadsområdet. For den kommende sæson er der tale om meget store ændringer, som har stor betydning for medlemmerne i Brønshøj, da holdene i CPH – pt Stigadivisionsholdet og divisionsholdene, som nu er en del af overbygningen, har fri adgang til vores lokale til træning og kampe, og LEVEL Academy har fået skemalagt faste træningstider i Brønshøjs lokaler.

(Der henvises i øvrigt til CPHs notat ”CPH Bordtennis – vi gør hinanden bedre”, som er udsendt til samtlige medlemmer i Brønshøj Bordtennis ved mail den 5. september 2018)

Kontaktudvalget ønsker en medlemsdrøftelse herom på en ordentlig måde – der er et kæmpemæssigt demokratisk underskud – fordi overbygningen aldrig har været bakket op af medlemmerne i form af en drøftelse og beslutninger på BBs generalforsamlinger. Ligesom de nye omfattende tiltag for sæsonen 2018/19 er sket hen over hovedet på vores medlemmer.

Bjarne oplyste at CPH Bordtennis senest har sammensat et Stigadivisionshold af unge svenskere og at 1. divisionsholdet også ville blive besat med svenskere. Man havde været i en slags nødsituation, og det har været nødvendigt at få alt omkring Stiga- og divisionsholdene på plads inden 1. juni, hvor holdene skulle tilmeldes DBTU. Der er igangsat et ambitiøst projekt for at styrke Brønshøjs ungdomsafdeling med dygtige trænere, et tiltag som man forventer sig meget af. Alle ungdomsspillere i LEVEL Academy skal være medlemmer i Brønshøj Bordtennis og København BTK og betale halvt kontingent til hver af de 2 klubber, således at de kan træne i de 2 klubbers lokaler. De fleste LEVEL Academy medlemmer har A-licens i andre klubber og er kun medlem hos os, fordi de træner i LEVEL Academy.

Esther bad om at bestyrelsen kunne få ro til at gennemføre de igangsatte tiltag på ungdomsområdet, og at der derfor ikke blev indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter en ordveksling mellem Bjarne og Mikael blev det konstateret at den seneste sponsoraftale med Penthouse (nu Level) udløb pr. 31.07.2017. Der er tilsyneladende ikke indgået en ny skriftlig sponsoraftale mellem Level og CPH.

Flere medlemmer bl.a. Gert og Jørgen Jensen anførte kommunikationsproblemer som en formentlig hovedårsag til den aktuelle situation i relation til CPH. De anbefalede at vi prioriterer kommunikation med vores egen bestyrelse og CPHs bestyrelse.

 1. Løsningsmuligheder

Kontaktudvalget finder, at man bør tage en drøftelse med alle medlemmer i Brønshøj Bordtennis og vil derfor foreslå indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, så medlemmerne en gang for alle får taget stilling til overbygningssamarbejdet. Ønsker medlemmerne en elite overbygning i den aktuelle form, bør vi stille krav til overbygningssamarbejdet eller bør vi helt træde ud af samarbejdet. Det helt afgørende er at få orden i eget hus.

Det måtte konstateres, at der er rod omkring Brønshøj Bordtennis vedtægt. Den vedtægt som er gældende, er den vedtægt, som blev vedtaget på Brønshøjs ordinære generalforsamling den 26. marts 2013 med de ændringer, som blev vedtaget på Brønshøjs seneste ordinære generalforsamling den 28. marts 2018. Vedtægten fra 2013 er blevet slettet på klubbens hjemmeside uden at være blevet erstattet af den nyligt vedtagne. (Mikael har et print dateret 5. januar 2018 af vedtægten fra 2013 fra hjemmesiden, hvor reglerne for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er 25 medlemmer). Det som Bjarne har indleveret til Københavns kommune er derfor forkert og ikke i overensstemmelse med den vedtægt, som er vedtaget af Brønshøjs generalforsamling.

Vi drøftede længe spørgsmålet om en ekstraordinær generalforsamling og det endte med at medlemmerne i 60+ ikke ønskede at indkalde en sådan. I stedet støttede medlemmerne den alternative løsning i dagsordenen til medlemsmødet:

 • En kraftig henstilling til bestyrelsen om at den frem til den ordinære generalforsamling i marts 2019 får beskrevet det gældende aftalegrundlag for overbygningen. Vi ønsker desuden at klubbens medlemmer på generalforsamlingen i marts 2019 træffer beslutning om hvorvidt overbygningssamarbejdet skal fortsætte i sæsonen 2019-2020
 • Det giver bestyrelsen arbejdsro til at få de igangsatte tiltag i god gænge om at styrke Brønshøjs ungdomsafdeling med betalte trænere samt unge hjælpetrænere fra LEVEL Academy.

Inden man på medlemsmødet nåede frem til ovennævnte resultat af mødet, var der mange konstruktive indlæg fra 60+ medlemmerne. I bund og grund er vore primære interesse at spille bordtennis og vores træningstider er ikke umiddelbart truet af CPH eller Københavns kommune. Men det er helt afgørende for Brønshøj og lokalet er at vi får flere ungdomsmedlemmer. Det er Brønshøj Bordtennis som aftaler træningstider med kommunen.

Det var så de væsentligste drøftelser på medlemsmødet

/Torben Reiff den 6.09.2018

 

Kontaktudvalgets bemærkninger til mødet

 • Kontaktudvalget er enig i at bestyrelsen får arbejdsro frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2019. Vi håber at der kommer styr på såvel aftalegrundlag for CPH, samt at det lykkes med at revitalisere ungdomsafdelingen i Brønshøj Bordtennis.
 • Vi synes det er en skam, at vi ikke hurtigst muligt får taget hul på at drøfte overbygning og Brønshøj Bordtennis fremtid med alle klubbens medlemmer. Medlemsopbakning til alle væsentlige tiltag i klubben er efter vores opfattelse helt nødvendig. Det store demokratiske underskud går nemlig ikke væk af sig selv.
 • Kontaktudvalget henstiller kraftigt til bestyrelsen, at man kan finde den rigtige vedtægt på hjemmesiden dvs. den vedtægt som blev godkendt på Brønshøj Bordtennis ordinære generalforsamling den 28. marts 2018, og som erstatter vedtægt godkendt den 26. marts 2013. Samt at denne vedtægt indsendes til Københavns kommune.
 • Endelig henstiller kontaktudvalget kraftigt til bestyrelsen at siden med træningstider, som fremgår af hjemmesiden aktualiseres for sæsonen 2018/19 (den oversigt som fremgår af hjemmesiden er fra sæsonen 2016/17 og derfor dybt forældet). Klare linjer omkring træningstider er meget vigtig, og der hersker pt stor usikkerhed herom.

 

Lidt info fra den ordinære generalforsamling i CPH Bordtennis samme aften

Almindelig enighed om at det var uheldigt med datosammenfald af de 2 møder. Indkaldelse til CPHs generalforsamling er sket ved mail til alle klubbens medlemmer ved mail af 22. august 2018. Ifølge CPHs vedtægt §7, stk.2 skal der indkaldes til ordinær generalforsamling i august/september. Medlemmerne skal skriftligt indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.

Der deltog 9 personer i generalforsamlingen ud over bestyrelse og revisor deltog der kun 3 almindelige medlemmer. Mikael Madsen, Susanne Berg (Sanne) og Lis Alfors, som er suppleant til Brønshøjs bestyrelse.

Det viste sig at der har været afholdt en anden ordinær generalforsamling i CPH Bordtennis den 11. april 2018 (referat blev uddelt på mødet). Som nævnt ovenfor er denne GF ikke i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse om tidspunkt for ordinær generalforsamling. Yderligere er den indkaldt totalt i modstrid med vedtægten nemlig en indkaldelse på Penthouse Copenhagens facebookside, jf. klip fra facebooksiden. Det er helt ude i hampen. Totalt ugyldig.

På generalforsamlingen den 5. september 2018 var der godkendelse af regnskab på dagsordenen. Regnskabet var ikke færdigt og ikke revideret og med mange grå områder, som ikke var på plads. Hvorfor djævlen afholder man en ordinær generalforsamling i begyndelsen af september, når man ikke er færdig med regnskabsbehandlingen, og man har hele september måned til sin rådighed.

Udskriv Email

Udvidet kontaktudvalgsmøde den 2. august 2018

Møde den 2. august 2018 kl. 19 - møde med bestyrelsesformand John Kjær og kontaktudvalget for Senior 60+

Deltagere:
Bestyrelse
:
John Kjær (bestyrelsesformand Brønshøj Bordtennis), Bjarne Coster (bestyrelse – Kasserer), Lis Ahlfors (Bestyrelsessuppleant), Esther Zivadinovic (Bestyrelsessuppleant)

Kontaktudvalg:
Flemming Larsen (formand for kontaktudvalget), Io Christoffersen, Ole Dons, Kirsten Marner, Ole H. Nielsen, Torben Reiff. Endvidere deltog Michael Madsen.

Dagsorden

 1. Opfølgning på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2018. Redegørelse for overbygningen mellem København og Brønshøj Bordtennis. Hvilke aftaler er indgået, og hvorledes er aftalerne med hovedsponsor (Penthouse/Level) skruet sammen
 2. Hvad er den aktuelle status vedrørende elitesamarbejdet? Stiga-divisionsholdet og ungdomselitesamarbejdet
 3. Aktuel situation i Brønshøj Bordtennis. Ungdomsafdelingen, Seniorafdelingen (herunder vores hold i divisioner og Østserien). Er Brønshøj Bordtennis i krise?
 4. Hvad mener bestyrelsen om situationen og hvad er bestyrelsen plan
 5. Eventuelt

Flemming - som havde indkaldt mødet - bød velkommen. Flemming understregede at det afgørende var at få Brønshøj B. til at overleve som klub. Klubben har i foråret 2019 75 års jubilæum og har altid været en bordtennisklub, som har tilhørt eliten i dansk bordtennis.

Torben oplyste at det var tale om et udvidet kontaktudvalgsmøde, hvor vi havde inviteret Brønshøj Bordtennis formand. Formålet med mødet var at blive klogere på, hvad der sker i klubben – vi var bekymrede over de krisetegn i Brønshøj Bordtennis og CPH Bordtennis vi havde hørt på vandrørene. Endvidere ønskede vi at følge op på den seneste generalforsamling den 28. marts 2018, hvor medlemmerne var blevet lovet en nærmere redegørelse for overbygningen CPH Bordtennis.

John havde inden mødet fremsendt nogle dokumenter om overbygningen.  Vedtægter for CPH Bordtennis, Sponsoraftale samt et orienteringsnotat til 60+ mødet. På mødet blev der desuden omdelt regnskab for CPH Bordtennis 2016-2017.

Det følgende er ikke et egentligt referat, men en opsummering af væsentlige faktuelle forhold i relation til dagsordenspunkterne og primært et notat til Kontaktudvalget for 60+. John m.fl. får naturligvis også notatet til orientering. Johns bemærkninger på mødet til de enkelte dagsordenspunkter er vedhæftet notatet og fremgår med rød skrift. Der henvises hertil samt til Johns orienteringsnotat til 60+ mødet, som blev tilsendt inden mødet.

Som John ved mødets start oplyste hænger de 4 dagsordenspunkter sammen – det er dog forsøgt at tage punkterne enkeltvis i notatet.

Ad 1. CPH Bordtennis
Vi fik på generalforsamlingen den 28. marts 2018 lovning på en redegørelse om hvorledes Penthouse/Level juridisk og organisatorisk er forbundet med Brønshøj Bordtennis. Det skal nævnes at sponsor Penthouse med virkning for den kommende sæson har skiftet navn til LeVel.

Brønshøj og København Bordtennis indledte i 2008 et elitesamarbejde for de 2 klubbers ungdom. Dette elitesamarbejde blev for sæsonen 2015/2016 udvidet til en formel overbygning CPH Bordtennis med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Overbygningen har bestyrelse/styregruppe bestående af formand, næstformand, kasserer samt yderligere 2 medlemmer, som er udpeget af henholdsvis København BTK og Brønshøj Bordtennis.

Generalforsamlingen i Brønshøj Bordtennis har aldrig taget stilling til etablering af overbygningen med et Stigahold fælles for København og Brønshøj. Det er alene bestyrelsen som har truffet beslutningen og de senere beslutninger vedr. CPH Bordtennis. Overbygningen har nu kørt i 3 sæsoner senest 2017/2018. For sæsonen 2016/2017 indgik CPT Bordtennis en sponsoraftale med Penthouse omfattende et nærmere beskrevet Elite-samarbejde. Der henvises her til sponsoraftalen, som John har sendt til kontaktudvalget i 60+ forud for mødet.

Hvad er status:
1) Der foreligger en vedtægt for CPH Bordtennis (Stiftet på generalforsamling den 26.06.2018). Den er forældet, ikke relevant og man lever ikke efter vedtægtens bestemmelser, som bl.a. foreskriver at der årligt skal indkaldes til ordinær generalforsamling samt at alle medlemmer i de 2 moderklubber er medlemmer af CPH. Der blev dog afholdt en ordinær generalforsamling i CPH den 21.09.2016, hvor der var medlemsadgang og blev orienteret om overbygning, sponsor Penthouse og elite-samarbejdet.

2) Med henblik på den kommende sæson 2018/2019 er det besluttet 1) at udvide overbygningssamarbejdet med en tredje klub LeVel AC (det gamle Penthouse Østserie hold). Det er desuden besluttet 2) at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis. Beslutningerne om en klub mere i CPH Bordtennis og lægge alle divisionsholdene under CPH Bordtennis tog Brønshøj Bordtennis bestyrelse udenfor et bestyrelsesmøde (??). Med virkning fra 1. august 2017 blev der 3) etableret Level Academy med en målsætning om at tilknytte 20 ungdomsspillere.

3) På mødet 2.08.2018 blev der omdelt regnskab for CPH for regnskabsåret 2016/2017. Alle udgifter til driften af overbygningen herunder løn til spillere indgår i regnskabet. Det er oplyst at Brønshøj Bordtennis ikke er juridisk og økonomisk forpligtet med andet end det årlige ”kontingent” på ca. 35.000 kr. Det kan man spørge sig selv om hvorvidt det holder i byretten, hvis CPH kommer i økonomisk krise.

Problemer:

 1. Der foreligger tilsyneladende ikke en aktuel og gældende vedtægt
 2. Sponsoraftalen gælder kun for sæsonen 2016/2017. Aftalen er tilsyneladende videreført men foreligger så vidt oplyst ikke på skrift. (begrundelse travlhed og manglende ledelsesressourcer)
 3. De væsentlige beslutninger i forsommeren 2018 om udvidelse af overbygningssamarbejdet, jf. pkt 2 under status har ikke været besluttet af Brønshøj Bordtennis generalforsamling. Brønshøj Bordtennis er som konsekvens heraf blevet reduceret fra at være en eliteklub til alene at blive en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som kun omfatter serieklubhold (serie 1 til serie 3) - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 4. Alle beslutninger vedr. CPH er truffet uden inddragelse af medlemmerne (BBs generalforsamling).

Ad 2.  Status vedrørende elitesamarbejdet i CPH Bordtennis

Hele eliten fra Brønshøj og i mindre omfang København har forladt klubberne inden 1. juni 2018 med virkning fra den kommende sæson 2018/2019 og meldt sig i andre klubber. Det gælder hele Stigaholdet fra sidste sæson samt også de bedste reserver fra Brønshøj dvs. Brønshøjs 1. divisionshold, som vandt 1. division i sæsonen 2017/2018. Det samme gælder Herre junior divisionsholdet (blev nr. 2 i sidste sæson), hvor alle Brønshøj spillerne fra sidste sæson er skiftet til andre klubber. Nedenstående spillere har spillet på Brønshøj licens og stillet op som sådan til junior- og senior- danmarksmesterskaber. De vandt rigtig mange medaljer i sidste sæson.

Det er et krav i relation til et overbygningshold, at spillerne skal være medlem af en af moderklubberne, og at de skal have licens i de pågældende klubber. Det er kun Thomas, Kasper Schübeler og Isabel og måske også Thor som kan kaldes rigtige brønshøjere. Mange af de andre spillere har shoppet rundt mellem klubber efter hvor de kan opnå de bedste vilkår.

Fra den kommende sæson er der ikke længere spillere i CPH som spiller på Brønshøj licens, og som vi kender i Brønshøj Bordtennis. Det skal dog for en ordens skyld nævnes at Anders Lind og Sophie Walløe stadig stiller op på Brønshøj licens til Danmarksmesterskaber (de spiller i henholdsvis Tyskland og Malmø i Sverige).

Herre junior divisionsholdet stiller ikke op i den kommende sæson i Danmarksturneringen.

Klubskifter for sæson 2018/2019:

Stiga og herre junior

1.       Division mv.

Morten Hyrup (fra BB til Odense)

Christian Kongsgaard (fra BB til Virum)

Thor B. Christiansen (fra BB til Herlev)

Mikkel Emborg (fra BB til Virum)

Matin Buch Andersen (fra BB til Hillerød)

Benjamin Karl Nielsen (fra BB til Amager)

 

Thomas Jensen (fra BB til Dragør)

Kasper Weinrich Schübeler (fra BB til Dragør)

Isabel Nørlem (fra Brønshøj til Amager)

Kasper Sternberg (skift fra København BTK til Herlev) – Stigaholdet og derfor nævnt

 

 

 

Problemer:

 1. Det er klart at CPH er i krise hvor der skal hyres spillere til alle elitehold for den kommende sæson. Der er planlagt at leje svenske spillere til Stigaholdet. Krisen er bl.a. opstået som følge af diskussion med spillerne om økonomi samt krav til spillerne om at skulle levere træning i det nyetablerede Level Academy.
 2. Det er ligesom lidt svært at få øje på Brønshøj i overbygningen CPH Bordtennis. At det er besluttet at samle alle divisionsholdene i CPH Bordtennis gør kun ondt værre. Det betyder at 1. divisionsholdet og 3. divisionsholdet (2. divisionsholdet rykkede ned i 3. division efter sidste sæson) forsvinder fra Brønshøj, som herefter kun vil være en motionsklub uden elite med en seniorafdeling - som i den kommende sæson vil stille op med serieklubhold serie 1 til serie 3 - en nødlidende ungdomsafdeling samt en 60+ afdeling.
 3. Med optagelse af en tredje klub LeVel AC i overbygningen vil der ikke være hindringer for at alle spillere i overbygningen vælger at melde sig ind i LeVel AC i stedet for BB/KBTK og tegner licens i den klub. I hvert fald er der ikke længere et naturligt tilhørsforhold til Brønshøj Bordtennis og måske heller ikke til KBTK, da det er svært at se BB som en del af fødekæden til CPH.
 4. Der optages også spillere fra andre klubber end BB og KBTK i LeVel Academy mod betaling. Det er oplyst af flere af ungdomspillerne som har meldt sig i andre klubber har fået disse klubber til at betale gebyret (vist på 9.000 kr/år) for at være med i LeVel Academy. Virker helt bagvendt.
 5. Level Academy er forudset at få officiel træningstid mandag, onsdag og fredag fra kl. 17.30-19.30 i vores lokale i Grøndal Multicenter. Medlemmerne i LeVel Academy forudsættes at betale halvt kontingent som deles mellem BB og KBTK. Desuden spilles officielle kampe i Brønshøjs lokaler.
 6. Er det i orden at Brønshøj Bordtennis ændres så omfattende uden en medlemsdiskussion på en generalforsamling?


Ad 3. Brønshøj Bordtennis

Er klubben i akut krise? Dvs. en ungdomsafdeling som smuldrer samt en seniorafdeling, som også er nødlidende i hvert fald i toppen – efter afvikling af divisionsholdene.

Ungdomsafdelingen mangler Ungdomsleder

Der mangler ressourcer til kommunikation hjemmeside og facebook samt til presse og rekruttering

Og nok også en træner til seniorafdelingens B-gruppe, som spiller mandag.

Ledelsesarbejdet hænger på for få personer.

Ad 4. Bestyrelsens plan

Det virker som om bestyrelsen har opgivet ”det gamle Brønshøj” og søger at løse klubbens problemer med at lade CPH overtage hele vores elite. Måske kan man få CPH til at hjælpe med ungdomstræning i Brønshøj Bordtennis mod betaling.

Ad 1-4. Konklusion

 • Juridisk er CPH ubeskrevet i klare skriftlige aftaler og overbygningen er blevet sat i søen uden medlemsopbakning i form af generalforsamlingsbeslutninger.
 • Med udvidelsen af overbygningssamarbejdet i foråret 2018 ændrer projektet fuldstændigt karakter og Brønshøj ændrer sig fra at være en eliteklub til kun at være en motionsklub uden elite.
 • Man kan stille spørgsmålet om CPH Bordtennis tilfører Brønshøj Bordtennis noget som helst som klub. Vi har skilt os af med vores elite og går en usikker fremtid i møde, hvor også klublokalet er i spil.

Ad 5. Eventuelt

Torben henviste til mail af 9. april 2018 til bestyrelsen/v Bjarne, hvor det foreslås at klubben fremover betaler kontingent som 60+ for vores 4 trænere i de sæsoner de træner os samt at det bogføres som en 60+ udgiftspost. Vi betalte kontingent for Lars Møller i 2018-1 men mener det rigtige vil være at klubben tager over og på den måde anerkender vores trænere og det betydelige arbejde de udfører.

Lis syntes at det ville være en god ide at kontaktudvalget mødtes med bestyrelsen 1-2 gange om året for at drøfte hvad der kunne være af emner af fælles interesse.

Ole Dons fandt at hjemmesiden var under alt kritik.

 

Torben Reiff den 5. august 2018

Udskriv Email

 • 1
 • 2