Referater seniorudvalg

Referat fra 60+udvalgs mødet d.23-1-20.

Fremmødte: Klaus Pedersen, Ole Dons, Flemming Larsen, Lis Holme Jensen, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Indlæg fra Brønshøj Bordtennis formand Klaus Pedersen:

Klaus roste alle der er med til at lave/gøre noget for klubben. Især Bjarne Coster er guld værd.

Klaus orienterede om de manglende ungdoms og senior udvalg, samt samarbejdet med CPH.

Klaus orienterede om Bortennis Danmark opgaver og lidt om hvad de ønsker at lave om på. De holder møde i Juni måned.

  1. Nyt ved formanden:

Esther orienterede at Eva Kartholm ikke arbejder i GMC mere. Det er Michael Gyes og Nete man skal henvende sig til.

Vi har luksus problemer med at vi er for mange medlemmer. Tiderne bliver udvidet til kl. 13.00 hver dag og fredag til 14.00. Bjarne sender besked ud til alle. Vi må blive bedre til at fordele os. Træningen om mandagen er også et problem som vi prøver at løse.

Kurt tager imod nye medlemmer tirsdag kl.11.00 i samarbejde med Ole D. og Tommy.

  • Gebyr af lokalet:

Intet nyt.

  • Budget for 60+:

Bliver udsat til torsdag den 6-2-20 kl.12 i GMC cafe. Bjarne sender budget ud og bliver inviteret med til mødet.

  • Ordinær Generalforsamling:

Det bliver torsdag den 26-3-2020 i lokale 1.

  1. Lokalet:

Esther laver et skrift med hjælp til at samle et håndværker hold, hvor Flemming er kordinator. Det bliver sendt ud til alle 60+. Flemming, Kurt, Ole og Esther mødes og rydder op i morgen kl. 9.30.

  • GMC ser på de låse der er på skabene nede ved indgangen. Men der er ikke skabe til alle GMC`s brugere.

Det er normalt at man skifter tøj nede i omklædningsrummene. Man tager alle ting med sig når man går op.

Esther taler med Kim for det er også et problem for ungdommen.

  1. Stævner:

Der er damestævne den 9-3-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for A og B den 23-4-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for C og D den 28-4-2020 fra 9-15.

  1. Klubmesterskab:

Der bliver holdt klubmesterskab for 60+ onsdag den 11/3 og torsdag den 12-3-2020. Flemming sender tilmelding ud en måned før.

  1. Bordet rundt:

Intet.

Budget for 60+ bliver holdt hos Esther på Astrupvej 50 2700 Brønshøj kl. 14.30.

Bjarne bliver inviteret med.

Referent: Esther Zivadinovic.

 

Udskriv Email

Referat fra sponsormøde den 20-10-11

Deltagere:       

Tina Borel - TB

Mads Schiellerup - MS

Kasper Schübeler-- KS

Thomas Jensen  - TJ

Bjarne Coster - BC

 

Mødested        Grøndal Centret

 

1)      Sponsorudvalget består nu af ovennævnte møde deltagere, hvor BC er formand for udvalget

2)      Udvalget gennemgik det eksisterende sponsor prospekt og kom frem til, at vi i første omgang kun ville fokusere på salg  af banner reklamer og spilledragt reklamer. Efter evaluerings perioden tager udvalget stilling til om hele sponsor prospektet generelt skal ændres. Evt. ændring vil først blive implementeret i forbindelse med opstart af en ny hjemmeside.

3)      Eksisterende sponsorkontrakter er blevet rettet til, så de kan bruges til det nye koncept, dog mangler momsen at blive trukket selvstændigt ud af sponsor kontrakt beløbet.

4)      MS forhandler med Sportigan ved Brønshøj Torv om et tøjsponsorat og om salg af two for one bøger i butikken. Herudover er der en mulighed for at vore medlemmer kan få 10-15 % rabat på køb af varer i butikken.  Bogsalget er startet til klubbens medlemmer. Bogen koster kr. 395,00 hvoraf kr. 100,00 går til klubben. Salget går desværre lidt trægt.

5)      MS har tilbudt at til den som kan sælge flest two for one bøger (min 20 stk.) vil han tilberede en 3 retters middag til 4 personer for kr. 0 i vedkommendes private hjem.

6)      KS tilbød at han i tilfældet af salg af trøje reklamer til eliteholdet vil sørge for trøje vask

7)      TB forhandler om 3 stk. banner reklamer for sæson 2012-13

8)      Indkomne sponsor beløb for 2012

FOS til brug for almen ungdomsarbejde kr. 37.000,00

Team Copenhagen til brug for elite ungdomsarbejde kr. 50.000,00

 

Udskriv Email

Referater seniorudvalg


Udskriv Email