Referater seniorudvalg

Referat fra sponsormøde den 20-10-11

Deltagere:       

Tina Borel - TB

Mads Schiellerup - MS

Kasper Schübeler-- KS

Thomas Jensen  - TJ

Bjarne Coster - BC

 

Mødested        Grøndal Centret

 

1)      Sponsorudvalget består nu af ovennævnte møde deltagere, hvor BC er formand for udvalget

2)      Udvalget gennemgik det eksisterende sponsor prospekt og kom frem til, at vi i første omgang kun ville fokusere på salg  af banner reklamer og spilledragt reklamer. Efter evaluerings perioden tager udvalget stilling til om hele sponsor prospektet generelt skal ændres. Evt. ændring vil først blive implementeret i forbindelse med opstart af en ny hjemmeside.

3)      Eksisterende sponsorkontrakter er blevet rettet til, så de kan bruges til det nye koncept, dog mangler momsen at blive trukket selvstændigt ud af sponsor kontrakt beløbet.

4)      MS forhandler med Sportigan ved Brønshøj Torv om et tøjsponsorat og om salg af two for one bøger i butikken. Herudover er der en mulighed for at vore medlemmer kan få 10-15 % rabat på køb af varer i butikken.  Bogsalget er startet til klubbens medlemmer. Bogen koster kr. 395,00 hvoraf kr. 100,00 går til klubben. Salget går desværre lidt trægt.

5)      MS har tilbudt at til den som kan sælge flest two for one bøger (min 20 stk.) vil han tilberede en 3 retters middag til 4 personer for kr. 0 i vedkommendes private hjem.

6)      KS tilbød at han i tilfældet af salg af trøje reklamer til eliteholdet vil sørge for trøje vask

7)      TB forhandler om 3 stk. banner reklamer for sæson 2012-13

8)      Indkomne sponsor beløb for 2012

FOS til brug for almen ungdomsarbejde kr. 37.000,00

Team Copenhagen til brug for elite ungdomsarbejde kr. 50.000,00

 

Udskriv Email

Referater seniorudvalg

Seniorudvalgsmøde tirsdag den 10-5-11.

Fremmødte: Ole Dorff Jørgensen, Rita Sterregård og Esther Zivadinovic.
________________________________________________________


Vi gennemgik kommissorium for seniorudvalget.

  • Sammensætningen skal rettes, da udvalget består af et bestyrelsesmedlem og 2 klubmedlemmer.
  • Hvis det ligger i vores udvalg at sikre senior træneren tilstrækkelig uddannelse, skal vi vide hvilke uddannelse, han har i forvejen, samt hvad vi kan tilbyde af uddannelse.
  • Der står information og kommunikation til medlemmerne og samarbejdspartnere to steder. Det skal rettes.
  • Der står, at vi skal samarbejde med ungdomsudvalget omkring talentudvikling, men vi har ingen ide om, hvad det indebærer. Kan andre i bestyrelsen hjælpe med en forklaring?
  • Under kvalifikationer står der, at vi skal kende klubbens struktur til bunds. Hvad for en struktur?? Hvor står den??

 

Vores opgaver til næste gang er:

  • Lave noget materiale så medlemmer kan tilmelde sig hold.
  • Lave generelle information. Hvad skal der informeres om?

Fordeling at træning. Hvordan deler vi træningen? Komme med forslag.

 

Referent: Esther Zivadinovic.

 


Udskriv Email