Referater 60+

Referat fra 60+udvalgs mødet d.23-1-20.

Fremmødte: Klaus Pedersen, Ole Dons, Flemming Larsen, Lis Holme Jensen, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Indlæg fra Brønshøj Bordtennis formand Klaus Pedersen:

Klaus roste alle der er med til at lave/gøre noget for klubben. Især Bjarne Coster er guld værd.

Klaus orienterede om de manglende ungdoms og senior udvalg, samt samarbejdet med CPH.

Klaus orienterede om Bortennis Danmark opgaver og lidt om hvad de ønsker at lave om på. De holder møde i Juni måned.

 1. Nyt ved formanden:

Esther orienterede at Eva Kartholm ikke arbejder i GMC mere. Det er Michael Gyes og Nete man skal henvende sig til.

Vi har luksus problemer med at vi er for mange medlemmer. Tiderne bliver udvidet til kl. 13.00 hver dag og fredag til 14.00. Bjarne sender besked ud til alle. Vi må blive bedre til at fordele os. Træningen om mandagen er også et problem som vi prøver at løse.

Kurt tager imod nye medlemmer tirsdag kl.11.00 i samarbejde med Ole D. og Tommy.

 • Gebyr af lokalet:

Intet nyt.

 • Budget for 60+:

Bliver udsat til torsdag den 6-2-20 kl.12 i GMC cafe. Bjarne sender budget ud og bliver inviteret med til mødet.

 • Ordinær Generalforsamling:

Det bliver torsdag den 26-3-2020 i lokale 1.

 1. Lokalet:

Esther laver et skrift med hjælp til at samle et håndværker hold, hvor Flemming er kordinator. Det bliver sendt ud til alle 60+. Flemming, Kurt, Ole og Esther mødes og rydder op i morgen kl. 9.30.

 • GMC ser på de låse der er på skabene nede ved indgangen. Men der er ikke skabe til alle GMC`s brugere.

Det er normalt at man skifter tøj nede i omklædningsrummene. Man tager alle ting med sig når man går op.

Esther taler med Kim for det er også et problem for ungdommen.

 1. Stævner: 

Der er damestævne den 9-3-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for A og B den 23-4-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for C og D den 28-4-2020 fra 9-15.

 1. Klubmesterskab:

Der bliver holdt klubmesterskab for 60+ onsdag den 11/3 og torsdag den 12-3-2020. Flemming sender tilmelding ud en måned før.

 1. Bordet rundt:

Intet. 

Budget for 60+ bliver holdt hos Esther på Astrupvej 50 2700 Brønshøj kl. 14.30.

Bjarne bliver inviteret med.

 

Referent: Esther Zivadinovic.

Udskriv Email

Referat fra 60+udvalgsmødet 14-11-2019.

Fremmødte: Lis, Kurt, Ole, Flemming og Esther.

Dagsorden:

 1. Nyt ved formanden.
 • Booking af lokale.
 • Klubtrøjer.
 1. Lokalet v/ Flemming.
 2. Festudvalget:
 1. Stævner.
 2. Bordet rundt.

 Ad.1.

 • Lokalet er booket fra 9 til 12 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag fra 9 til 10.

Der er et hold der registrerer. Der bliver lavet en liste over de personer der gør det, som sendes ud til alle 60+ så de ved hvem der gør hvad.

 • Hjemmesiden er ved at blive lavet om. Ole Dons lægger 60+ nyt ind på hjemmesiden.

Henrik Hedegaard har mailet til Bjarne og Klaus, at han gerne vil være statetisk hjælper.

 • Vi kan måske få trøjer billigere fra andre. Er ved at undersøge om vi kan få alle 3 modeller.

Ad.2. Der kommer film på de nederste ruder, så man kan stille sko og tasker foran ruderne.

Flemming undersøger om GMC har flere af de gamle knager til tøj. Esther spørger brugerbestyrelsen om nye  knager til tøj, hvis GMC ikke har flere af de gamle.

Der ligger mange bolde efter ungdommen har trænet. Esther kontakter ansvarlig fra ungdom om dette.

Flemming og Esther aftaler tid til oprydning af lokalet.

Ad.3.

 • Klubfesten gik godt. Maden var det bedste vi har fået. Ros til Ole Dons og Flemming for festen og alt det de laver. Positive svar fra mange der deltog i festen. Esther har glemte ting med hjem.
 • Ole D. sender en reminder om juleturnering op. Flemming står for selve juleturneringen.

Efterfølgende blev der talt om praktiske opgaver til juleturneringen.

Ad.4.

 Dgi inviterer 60+ til at komme ind i Folketinget den 15-1-2020 efter at der er spillet kampe hos os fra 9-12.

Den 19-2-2020 er der double stævne i Lille Skensved.

Den 26-27/3-2020 er der single stævne i Gladsaxe.

Gert vælger spillere til Falkenberg stævnet, så vi passer nogenlunde styrkemæssigt på lige fod. Ole Dons fortæller Gert at vores klubmedlemmer må gå forud for andre klubber.

Den 22+28/4-2020 er der triple stævne. Dvs. to mænd og en kvinde, eller to kvinder og en mand.

Ad.5.

Man kan ikke bare hænge reklamer op i klubben. Der bør være regler om dette. Esther tager det op i bestyrelsen.

Der er mangel på oprydning efter mad og drikke i lokalet. Esther tager det op i bestyrelsen. 

Ad.6.

Nyt møde torsdag d. 23/1-2020 kl. 12 i cafeen.

Esther Zivadinovic.

 

Udskriv Email

Referat fra 60+ udvalgsmødet Torsdag den 15-8-19.

Fremmødte: Lis Holme, Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic.

Afbud: Kurt Thomsen.

 1. Nyt ved formanden.
 • Bestyrelsen
 • Gebyr
 • Spilletider
 1. Regler i lokalet.
 • Omklædning
 • Sidde på bordene
 1. Lokalet ved Flemming.
 2. Klubfest
 3. Bordet rundt.
 4. Evt.

Ad.1.

-Esther informerede at bestyrelsen mangler en formand og en næstformand. Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 28 august.

-Gebyret er nu nede på 20 kr for lokalet i timen.

Ingen ved endnu hvordan ekstra booking køres og betales. Esther har et møde med Eva Kartholm så vi kan få DT runder ind i systemet.

Ad.2.

Bestyrelsen laver ordensregler som bliver sendt ud til alle medlemmer.

Ad.3.

Flemming har lavet motoriske legeredskaber til ungdommen.

Der bliver arbejdet videre med lokalet efter Flemmings ferie.

Ad.4.

-Klubfesten bliver holdt den 1-11-19. Festlokalet er booket.
-Festudvalget består af Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic. Til det praktiske er der også Anne (Flemmings kone), Lis Holme og der er flere der gerne vil hjælpe.

Ad.5.

-Må man spille på ledige borde? Alt det med booking skal først på plads, så tager vi det op igen.

-Hvis der er nogle førtids pensionister (der ikke er fyldt 60 år) der vil spille i 60+, er det kun bestyrelsen der kan give dispensation.

Ad.6.

Klubmesterskabet bliver holdt onsdag den 16 oktober 2019 fra 9 til 15. Flemming hænger tilmelding op i klubben efter ferien.

Næste møde 31 oktober 2019 kl 12-13 i mødelokale 3.

Referent Esther Zivadinovic 15-8-19

Udskriv Email

Referat fra 60+udvalgsmødet den 27-06-2019

Fremmødte: Flemming Larsen, Ole Dons, Lis Holme, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Der var en rettelse til referatet fra den 28-5-19.  Der skulle stå Tommy Jensen i stedet for Tommy Rasmussen.

 1. Kommisorium for 60+.

Vi vil foreslå at der skal stå”møderne skal holdes på hverdage” vi vil udelukke om aftenen.

 

 1. Turneringer og brug af lokalet.

Fremover skal der søges om at holde alle turneringer, klubmesterskab m.m.  i vores lokale til Bjarne og John.

 1. Gebyr fra kommunen.

Torben Reiff og Bjarne har udarbejdet og sendt en klage til kommunen.

Vi talte om at klubben skulle gå til aviserne og tv med det,  vi bringer ideen  videre til bestyrelsen.

 

 1. Bordet rundt.

Flemming er blevet bedt om at købe masonitplader og sætte på nogle af vinduerne i lokalet. Flemming ser på de borde som står slået op ved bord 10. De skal repareres og flyttes ind i det blå skur.

Ole fortalte at Bat 60+ holder åbent hus fra 9 til 12, mandag eller onsdag i uge 37 hvor de skal bruge to borde. Der bliver sat flyers op og der kommer også annoncer i avisen. Ole undersøger hvad det koster med annoncen.

Klubmesterskabet holdes en onsdag i oktober måned fra 9 til 15.
Fremover vil klubmesterskabet blive holdt om foråret, en onsdag ultimo april 2020.
Falkenberg stævne holdes i Sverige 18.-19. marts 2020.

Der bliver holdt en klubfest fredag den 1-11-19. Vi går i tænkeboks med festudvalget.

 

Der blev taget foto af udvalgsmedlemmerne så de kan lægges på hjemmesiden.
 

Næste møde: 15-8-19 kl. 12 til 13 i lokale 3.
 

Referent Esther Zivadinovic.

Udskriv Email