Kommissorium for 60+ udvalget

Skrevet af Administrator den .

Kommissorium for Senior 60+ udvalget (”kontaktudvalget”)

Sammensætning

Kontaktudvalget for Senior 60+ består af 5 personer. 1 bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer valgt af medlemmerne i Senior 60+. Medlemmerne i Senior 60+ vælger medlemmer til kontaktudvalget efter behov, og 15 medlemmer kan når som helst anmode om, at der sker nyvalg af 1 eller flere medlemmer. Kontaktudvalget udpeger selv formanden.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarlig for de kontingentmidler, som Senior 60+ råder over. Den bestyrelsesansvarlige holder bestyrelsen orienteret og visa versa og sikrer at Senior 60+ gennemfører aktiviteter, som er afstemt med bestyrelsen og i overensstemmelse med BB’s formål. Kontaktudvalget har ansvar for den del af hjemmesiden, der handler om Senior 60+.

Opgaver
Kontaktudvalget for Senior 60+ har følgende opgaver:

Kvalifikationer for udvalgsmedlemmerne

Mødefrekvens

Der afholdes formelle møder 1-2 gange pr. halvsæson á 2 timer.

Der udarbejdes referat af møderne. I referaterne foretages der bl.a. en opsummering og evaluering af afholdte aktiviteter siden sidste møde, og der redegøres for planlagte aktiviteter.

Kontaktudvalgets medlemmer er i løbende dialog omkring afviklingen af den daglige træning og de fælles aktiviteter.

Udskriv