Referat fra 60+ udvalgsmødet Torsdag den 15-8-19.

Skrevet af Ole Dons den .

Fremmødte: Lis Holme, Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic.

Afbud: Kurt Thomsen.

  1. Nyt ved formanden.
  1. Regler i lokalet.
  1. Lokalet ved Flemming.
  2. Klubfest
  3. Bordet rundt.
  4. Evt.

Ad.1.

-Esther informerede at bestyrelsen mangler en formand og en næstformand. Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 28 august.

-Gebyret er nu nede på 20 kr for lokalet i timen.

Ingen ved endnu hvordan ekstra booking køres og betales. Esther har et møde med Eva Kartholm så vi kan få DT runder ind i systemet.

Ad.2.

Bestyrelsen laver ordensregler som bliver sendt ud til alle medlemmer.

Ad.3.

Flemming har lavet motoriske legeredskaber til ungdommen.

Der bliver arbejdet videre med lokalet efter Flemmings ferie.

Ad.4.

-Klubfesten bliver holdt den 1-11-19. Festlokalet er booket.
-Festudvalget består af Ole Dons, Flemming Larsen og Esther Zivadinovic. Til det praktiske er der også Anne (Flemmings kone), Lis Holme og der er flere der gerne vil hjælpe.

Ad.5.

-Må man spille på ledige borde? Alt det med booking skal først på plads, så tager vi det op igen.

-Hvis der er nogle førtids pensionister (der ikke er fyldt 60 år) der vil spille i 60+, er det kun bestyrelsen der kan give dispensation.

Ad.6.

Klubmesterskabet bliver holdt onsdag den 16 oktober 2019 fra 9 til 15. Flemming hænger tilmelding op i klubben efter ferien.

Næste møde 31 oktober 2019 kl 12-13 i mødelokale 3.

Referent Esther Zivadinovic 15-8-19

Udskriv