Referat fra 60+udvalgsmødet 14-11-2019.

Skrevet af Ole Dons den .

Fremmødte: Lis, Kurt, Ole, Flemming og Esther.

Dagsorden:

  1. Nyt ved formanden.
  1. Lokalet v/ Flemming.
  2. Festudvalget:
  1. Stævner.
  2. Bordet rundt.

 Ad.1.

Der er et hold der registrerer. Der bliver lavet en liste over de personer der gør det, som sendes ud til alle 60+ så de ved hvem der gør hvad.

Henrik Hedegaard har mailet til Bjarne og Klaus, at han gerne vil være statetisk hjælper.

Ad.2. Der kommer film på de nederste ruder, så man kan stille sko og tasker foran ruderne.

Flemming undersøger om GMC har flere af de gamle knager til tøj. Esther spørger brugerbestyrelsen om nye  knager til tøj, hvis GMC ikke har flere af de gamle.

Der ligger mange bolde efter ungdommen har trænet. Esther kontakter ansvarlig fra ungdom om dette.

Flemming og Esther aftaler tid til oprydning af lokalet.

Ad.3.

Efterfølgende blev der talt om praktiske opgaver til juleturneringen.

Ad.4.

 Dgi inviterer 60+ til at komme ind i Folketinget den 15-1-2020 efter at der er spillet kampe hos os fra 9-12.

Den 19-2-2020 er der double stævne i Lille Skensved.

Den 26-27/3-2020 er der single stævne i Gladsaxe.

Gert vælger spillere til Falkenberg stævnet, så vi passer nogenlunde styrkemæssigt på lige fod. Ole Dons fortæller Gert at vores klubmedlemmer må gå forud for andre klubber.

Den 22+28/4-2020 er der triple stævne. Dvs. to mænd og en kvinde, eller to kvinder og en mand.

Ad.5.

Man kan ikke bare hænge reklamer op i klubben. Der bør være regler om dette. Esther tager det op i bestyrelsen.

Der er mangel på oprydning efter mad og drikke i lokalet. Esther tager det op i bestyrelsen. 

Ad.6.

Nyt møde torsdag d. 23/1-2020 kl. 12 i cafeen.

Esther Zivadinovic.

 

Udskriv