Referat fra 60+udvalgs mødet d.23-1-20.

Skrevet af Ole Dons den .

Fremmødte: Klaus Pedersen, Ole Dons, Flemming Larsen, Lis Holme Jensen, Kurt Thomsen og Esther Zivadinovic.

Indlæg fra Brønshøj Bordtennis formand Klaus Pedersen:

Klaus roste alle der er med til at lave/gøre noget for klubben. Især Bjarne Coster er guld værd.

Klaus orienterede om de manglende ungdoms og senior udvalg, samt samarbejdet med CPH.

Klaus orienterede om Bortennis Danmark opgaver og lidt om hvad de ønsker at lave om på. De holder møde i Juni måned.

  1. Nyt ved formanden:

Esther orienterede at Eva Kartholm ikke arbejder i GMC mere. Det er Michael Gyes og Nete man skal henvende sig til.

Vi har luksus problemer med at vi er for mange medlemmer. Tiderne bliver udvidet til kl. 13.00 hver dag og fredag til 14.00. Bjarne sender besked ud til alle. Vi må blive bedre til at fordele os. Træningen om mandagen er også et problem som vi prøver at løse.

Kurt tager imod nye medlemmer tirsdag kl.11.00 i samarbejde med Ole D. og Tommy.

Intet nyt.

Bliver udsat til torsdag den 6-2-20 kl.12 i GMC cafe. Bjarne sender budget ud og bliver inviteret med til mødet.

Det bliver torsdag den 26-3-2020 i lokale 1.

  1. Lokalet:

Esther laver et skrift med hjælp til at samle et håndværker hold, hvor Flemming er kordinator. Det bliver sendt ud til alle 60+. Flemming, Kurt, Ole og Esther mødes og rydder op i morgen kl. 9.30.

Det er normalt at man skifter tøj nede i omklædningsrummene. Man tager alle ting med sig når man går op.

Esther taler med Kim for det er også et problem for ungdommen.

  1. Stævner:

Der er damestævne den 9-3-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for A og B den 23-4-2020 fra 9-15.

Der er mixstævne for C og D den 28-4-2020 fra 9-15.

  1. Klubmesterskab:

Der bliver holdt klubmesterskab for 60+ onsdag den 11/3 og torsdag den 12-3-2020. Flemming sender tilmelding ud en måned før.

  1. Bordet rundt:

Intet.

Budget for 60+ bliver holdt hos Esther på Astrupvej 50 2700 Brønshøj kl. 14.30.

Bjarne bliver inviteret med.

Referent: Esther Zivadinovic.

 

Udskriv