Kontaktudvalgsmøde torsdag den 29. november 2012 i Grøndal Centeret

Skrevet af Torben reiff den .

Dagsorden:

1.      Festen for senior 60+ den 2. november 2012

2.      Juleturnering for Senior 60+

3.      To-mandsturnering

4.      Træningsafslutning i 1. halvsæson 2012/2013

5.      Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

6.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1. Festen for Senior 60+ den 2. november 2012
Festen for Senior 60+ havde 65 deltagere (67 tilmeldte deltagere hvoraf 2 var syge på dagen). Klubben havde bevilget et tilskud på 3.500 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik.

Ole Nielsen blev udpeget til årets 60+’er i løbet af aftenen. Festen var vellykket for såvel spillere som deres ledsagere, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger mht. mad, underholdning og musik.

Ad dagsordenspunkt 2. Juleturnering

Juleturneringen afholdes tirsdag den 11. december kl. 9-15. Morgenmad og frokost til 60 kr. Maden leveres til klublokalet, da der er en anden booking til Teatercafeen, og vi har dårlige erfaringer med at afvikle vores underholdning sammen med bowlingholdet. Vi planlægger at afholde bordtennis-delen som en ”Daisy-turnering” som en videreudvikling af sidste års ”Kejserkrone-turnering”. Det skal nok blive muntert!

Frokost ca. 12.30 og lidt underholdning. Vi satser på også at afholde et uformelt årsmøde, hvor bl.a. kontaktudvalgets folkelige mandat forventes bekræftet samt nyvalg af udvalgets kandidat Ole Nielsen. Tanken er at vi også fremover afholder årsmøde sammen med juleturneringen uden officiel indkaldelse (da afholdelse af en juleturnering er den udløsende faktor). Dagsordenen vil være en variant af ”Peters Jul” dvs. helt uden overraskelser. Vi vil også høre om forslag til nye aktiviteter og selv anmelde planer om et nyt kursus ”Hjerte-starter” ved Kirsten og Team Bades dukker. Vi vil også afteste om der er stemning for at holde et åbent hus arrangement for ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien - hvor vi jo alligevel skal passe dem, og de har fri fra skole!! Vi skal hygge og spille lidt bordtennis med de små og målet er, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Forudsat at der er interesse for ideen i medlemskredsen vil vi søge klubben om et mindre bidrag til dækning af omkostninger til et sådant rekrutterings-arrangement.

Ad dagsordenspunkt 3. To-mandsturnering

2. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 27. februar 2013. Ballerup, Albertslund (AIF) og Hvidovre deltager. Til 1. afdeling i november var der i alt 28 hold. Vi havde lånt Lavia’s lokale hvor A-gruppen spillede deres kampe.

Ad dagsordenspunkt 4. Træningsafslutning for 1. halvsæson 2012/2013

Til træningsrunden i efteråret har der været 19 deltagere. Der afholdes træningsafslutning 30.11.2012. Lars Møller og Helge Kocman har stået for træningen og Gert Jørgensen trådte til som vikar med stor succes, da Helge måtte aflyse pga. af sin håndoperation. Vi satser på en ny træningsrunde fra slutningen af januar 2013.

Ad dagsordenspunkt 5. Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

Gert Jørgensen har via sit DGI formandskab etableret kontakt til Falkenberg BTK (kontaktperson Peter Karlsson). Der er 25-30 personer i FBTKs 60+ afdeling. Gert, Vagn Hansen (Roskilde/DGI) og Torben (Jørgen Jensen meldte afbud pga. sygdom) var på besøg i Falkenberg 8. november. Vi mødte op i klubbens træningstid for 60+ og spillede en række kampe med forskellige spillere for at få en fornemmelse af hinandens spillemæssige niveau. Det viste sig at vores niveau passer meget fint til Falkenbergs. Hvis man f.eks. sammenligner med niveauet i Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis (BB) vil vores A-spillere spille fint op med FBTKs A-spillere. Begge klubber har ligeledes spillere på B- og C-niveau i en blanding af forskellige aldre. En enkelt A-spiller er lidt bedre end Gert. Vagn og Torben er i det store og hele på niveau med A-spillerne i rangering 3-8. Helge Kocman og Claus Biehl vil niveaumæssigt ligge klart over FBTKs bedste 60+ spillere.

 

Efterfølgende er det aftalt at Falkenberg kommer til København den 13.-14 marts 2013. Vi spiller 2 mandsturnering i Brønshøj Bordtennis. Der er 16 interesserede spillere fra den svenske klub, og vi har booket til 1 overnatning på Danhostel Bellahøj. Roskilde (Vagn Hansen) deltager også med et par hold. Nisse Billing er vores kontaktperson i Falkenberg 60+. Det er en meget spændende klub at etablere samarbejde med.

Ad dagsordenspunkt 6. Eventuelt
Flemming orienterede om DBTUs fremstød ”Slagstyrke 60”. Der er tale om et projekt, som giver råd og vejledning til klubberne om oprettelse af 60+ afdelinger.

Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi aftalte med Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyste arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

 

 

Referent: Torben Reiff – 01.12.2012

 

 

Udskriv