Referater 60+

Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 2. september 2014

Referat fra kontaktudvalgsmødet

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.
 3. Træning i 2. halvsæson 2014
 4. Kommende aktiviteter
 5. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Mødet blev aftalt samme dag, da vi godt ville vende festen 7. november i festudvalget. Bjarne Coster fra bestyrelsen var ikke med til mødet - håber han giver os syndsforladelse men det var et rent praktisk møde.


Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Siden sidste referat fra kontaktudvalgsmøde 27.08.2013 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

 • Singlestævne hos BTK12 Amager den 13. september 2013
 • Årlige fest med ledsagere den 9. november 2013 med 64 deltagere. Tema ”Ragnarock”
 • Stævne for C- og D-spillere i Hillerød (DGI) den 11. november 2013
 • Stævne for A- og B-spillere i Brønshøj (BB/DGI) den 13. november 2013
 • Doubleturnering hos BTK12 Amager den 14. november
 • Juleturnering den 11. december 2012 – 37 deltog i ”Daisy-turnering” og juleløjer. Alexander brækkede desværre benet.
 • 2. mands-turnering i Brønshøj 13.01.2014 og 12.03.2014 med 64 deltagere (maksimalt antal deltagere med 16 borde)
 • Træning 1. halvsæson 2014 med 20 deltagere – træningsafslutning 11. april 2014 – tak til vores trænere Helge og Lars
 • Basistrænerkursus (DGI) den 20. januar 2014 – 5 deltagere fra Brønshøj. Gert træner.
 • Bedsteforældre/børnebørn dag den 10. februar 2014 – vist omkring 10 børnebørn.
 • Stævne i Amagerhallen den 12.februar 2014 (arrangør DGI) – doubleturnering
 • Klubmesterskaber i Senior 60+ den 18. februar 2014 – 31 deltagere. Gert blev klubmester.
 • Besøg hos Falkenberg BK den 26. – 27. marts – turnering med 3-mandshold – vi var 17 danske spillere heraf 9 fra Brønshøj, 4 fra Roskilde og 3 fra Ballerup. Meget vellykket visit med gode bordtenniskampe og en hyggelig fest om aftenen med super underholdning.Vi aftalte genvisit i København den 18. – 19. marts 2015
 • I april lukkede vi op for træning om mandagen mellem kl. 10 og 12 (officiel træningstid)
 • Fem gange mandagstræning af ”Tøseholdet” med 6 piger og Gert som træner. Stor succes. Nina er tovholder. Gentages i efteråret med start 1. september nu med 7 deltagere.
 • Finn Hansen lånte lokalerne den 18. juni 2014 så 6 hjerte- og lungetranplanterede bordtennisspillere fik trænet forud for deltagelse i EHLT(European Heart and Lung Transplant)-Championship i Litaun i juli måned.

Ventilationen i bordtennislokalet har ikke fungeret i sommer og faktisk slet ikke på noget tidspunkt siden i driftsætning i december 2013. Flemming er tovholder i forhold til Grøndal MultiCenter. Der er meget store problemer med at få det løst.


Ad dagsordenspunkt 2. Samarbejde med DGI om stævner mv.

 • Amager (BTK12/DGI) den 18. september 2014 - doublestævne i alle 4 rækker A, B, C og D.
 • Singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) for  C-D rækken mandag d. 27. oktober 2014
 • A-B singlestævne i Brønshøj (BB/DGI) onsdag den 29. oktober 2014

Formentlig:

 • Singlestævne Furesø for alle 4 rækker medio november.
 • Og i Hillerød et doublestævne i december.

Priserne for DGI-arrangementer er sat op til 90 kr./person incl. morgenmad og frokost.

 • Vi planlægger selv i Brønshøj at afvikle 2-mandsturnering med første runde i november og anden runde i februar 2015. Datoer aftales med DGI (Gert/Mette).


Ad dagsordenspunkt 3. Træning i 2. halvsæson 2014

”Tøseholdet” fortsætter mandagstræningen 1. september 2014 med Nina som tovholder og Gert Jørgensen som træner. Aftalt 5 mandage.

Der afholdes også organiseret træning om fredagen i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere. Første træningsdag 12. september 2014.


Ad dagsordenspunkt 4. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager

 • Juleturnering tirsdag den 9. december 2014
 •  Der afholdes en fest med ledsager fredag den 7. november 2014. Vi har valgt temaet ”60+ skal på en spændende rejse til Italien”. Italien er jo et stort land så rejsemål, mad og underholdning er en overraskelse, og du skal bare rejse med. D&D vil spille op til dans.
 •  Senior 60+ afholder først klubmesterskaber i februar 2014

Vi talte en hel del om festen den 7.11 og udvekslede ideer til underholdning og udsmykning af lokalerne etc. Det skal nok blive sjovt og fornøjeligt.

Referent: Torben Reiff – 02.09.2014

 

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 27. august 2013 i Grøndal MultiCenter

Dagsorden:

 1. Orientering og diverse
 2. Ventilation i bordtennislokalet
 3. Samarbejde med DGI om stævner mv.
 4. Træning i 2. halvsæson 2013
 5. Kommende aktiviteter
 6. Praktiske gøremål
 7. Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Bjarne Coster (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner, Ole H. Nielsen og Torben Reiff. Gert Jørgensen deltog under punkt 3, hvor vi drøftede samarbejdet med DGI.

 

Ad dagsordenspunkt 1. Orientering og diverse

Bjarne Coster er indtrådt i kontaktudvalget som bestyrelsens medlem. Jørn Malmtorp er udtrådt af bestyrelsen og derfor også af kontaktudvalget.

Siden sidste formelle kontaktudvalgsmøde 29.11.2012 har Senior 60+ afholdt eller deltaget i følgende aktiviteter:

 • Juleturnering den 11. december 2012 – 37 deltog i ”Daisy-turnering” og juleløjer. Alexander brækkede desværre benet.
 • Stævne i Hillerød den 21. januar 2013 (arrangør DGI) – 10 deltagere fra Brønshøj
 • Hjertestarterkursus (genopfriskning) den 5. februar 2013 i tilknytning til træningen
 • Bedsteforældredag den 13. februar 2013 – 11 børn og 11 voksne deltog
 • 2. afdeling af 2. mandsturneringen den 27. februar 2013 (arrangør BB) – 53 deltagere
 • Besøg af Falkenberg BK den 13. – 14. marts – turnering med 2-mandshold – vi var 21 hold. Vi havde besøg af 18 spillere fra Falkenberg og 8 fra Roskilde. Til festen om aftenen den 13. marts var der ca. 45 deltagere
 • Stævne på Sjælsølund Efterskole den 12. april 2013 – 9 deltagere fra Brønshøj
 • Lockoutdage den 10. og 17. april 2013 – der deltog henholdsvis 8 og 7 børn.
 • Træning 1. halvsæson 2013 med 18 deltagere – træningsafslutning 3. maj 2013 – tak til vores trænere Helge og Lars
 • Byvandring den 8. maj i Grøndalskvarteret og i det gamle Carlstad fra 1658 – 24 deltog incl. ledsagere. Vi besøgte museet på Rytterskolen (foredrag af Lars Cramer Petersen), Brønshøj Kirke og spiste frokost på Café Phønix.

Arrangementerne med ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien og de 2 lockoutdage - hvor vi jo alligevel skulle passe dem, og de havde fri fra skole, har været et nyt tiltag. Vi har hygget og spillet lidt bordtennis med de små og målet har været, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Det har været en succes, som vi vil gentage, hvis der er tilslutning hertil.

Senior 60+ var aktive omkring Copenhagen Historic Grand Prix  (automobilløb 3.-4. august 2013),  hvor der blev solgt fadøl ved ølboderne ved Gøndal MultiCenter.  Der blev tjent 10.920 kr. til Senior 60+, hvilket er mange penge for os til kommende aktiviteter i 60+ afdelingen. Arrangørerne levede ikke op til forhåndsaftaler og forventninger, så flere af vores medlemmer havde dårlige oplevelser – det beklager vi, og skal vi deltage i lignende arrangementer i fremtiden må vi sikre op bedre omkring aftaler og deres overholdelse. Kontaktudvalget vil godt sige tak til alle som brugte tid på salget, selvom det for nogle ikke blev tilfredsstillende afviklet. 

 

Ad dagsordenspunkt 2. Ventilation i bordtennislokalet

Der skal installeres ventilation i Grøndal MultiCenter, og ifølge de aktuelle planer sker installationen i september måned. Datoer og nærmere vilkår omkring lukning af lokalet eller delvis lukning er ikke fastlagt. Flemming deltog i byggemøde mandag den 26.08.2013 og redegjorde for de krav Brønshøj Bordtennis har til installationerne, for at lokalet kan benyttes til bordtennis. Der er bl.a. et krav om en lofthøjde på 3,5 meter i divisionskampe. Teknikerne skal nu starte helt forfra med projektet for at lokalet kan benyttes til sit formål dvs. ingen rør på tværs af lokalet. Senior 60+ vil ikke aftale nye stævner og turneringer i september (og oktober), da der ikke er klarhed over byggeprocessen.

 

Ad dagsordenspunkt 3. Samarbejde med DGI om stævner mv.

DGI har i første halvår 2013 afholdt 2 stævner i henholdsvis Hillerød og på Sjælsølund Efterskole, jf. ovenfor under pkt. 1. Brønshøj Bordtennis blev i 2012 meldt ind i DGI-bordtennis, som har 60+ som et indsatsområde. Senior 60+ i BB har besluttet at samarbejde med DGI-bordtennis omkring afholdelse af stævner og turneringer og også stille vores bordtennisfaciliteter til rådighed for fælles arrangementer.  Gert Jørgensen, som er formand for DGI-bordtennis, er også medlem af BB. Til stævnerne i foråret 2013 deltog henholdsvis 10 og 9 spillere fra Brønshøj. Falkenbergarrangementet blev til på initiativ fra Gert og arrangeret som et fælles projekt, hvor Roskilde (DGI) også deltog med 8 spillere.

DGI arrangerer stævne for alle dvs. A-, B-, C- og D-spillere i Amagerhallen den 13. september 2013. Brønshøj er også inviteret sammen med en række andre klubber og foreninger. Det er aftalt at der afholdes nye stævner den 11. november 2013 i Hillerød for C- og D-spillere og i Brønshøj den 13. november 2013 for A- og B-spillere. Der er tale om et fællesarrangement mellem DGI/Brønshøj den 13.11, hvor Brønshøj tager sig af det meste af den praktiske afvikling, og DGI Bordtennis leverer logistik omkring tilmeldinger og betaling. Alle kampe bliver registreret i DGIs rating-system, og med tiden vil vi herved få etableret et system til rating af 60+, som kan være et værktøj til at placere spillerne efter styrke ved stævner og turneringer. Deltagerbetaling på 70 kr/spiller/dagsarrangement.

I DGI-regi er der også planlagt et 1-dages bordtennisinstruktør-kursus, hvor deltagerne lærer at undervise andre i basale bordtennisfærdigheder. Kurset foregår i Brønshøj B. klubs lokaler mandag d. 7. okt. Fra 9.00 til 15.00. Pris 200 kr. incl. fortæring.

Man kan melde sig digitalt hos DGI. Vi vil dog også sætte tilmeldingslister op i klublokalet.

Det er aftalt at 2-mandsturneringerne, som hidtil har været arrangeret af Brønshøj udbydes bredere i samarbejde med DGI. Vi kan som følge af ventilationsprojektet ikke stille lokaler til rådighed i september/oktober. Vi aftester interessen for 2-mandsturneringer i begyndelsen af september. Flemming taler med de klubber, som hidtil har været deltagere i 2-mands turneringerne (Ballerup, Hvidovre, Rødovre og Albertslund) så de er orienteret om ændringerne og også inviteres.

 

Ad dagsordenspunkt 4. Træning i 2. halvsæson 2013

Der afholdes også organiseret træning i efteråret. Lars Møller og Helge Kocman vil igen være vores trænere på fredage. Pga. af ventilationsprojektet kan vi først starte op i oktober og med færre træningsdage, så vi kan være færdige i begyndelsen af december.

 

Ad dagsordenspunkt 5. Kommende aktiviteter bl.a. juleturnering og fest med ledsager 

 • Juleturnering tirsdag den 3. december 2013

   Vi kan f.eks. prøve at "spille snemand" eller lignende løjer

 •  Enighed om at der afholdes en fest med ledsager dato ikke endeligt fastlagt men om muligt enten den 1. november eller 8. november 2013. Vi prøver at lave en aftale omkring musik og skal også sikre os bestilling af Teatercafeen. Det er besluttet at en del af de penge vi har tjent ved ølsalget fra Copenhagen Historic Grand Prix passende kan anvendes til musik til vores fest. (Tema for festen er ikke fastlagt).
 • Enighed om at der afholdes en fest med ledsager dato ikke endeligt fastlagt men om muligt enten den 1. november eller 8. november 2013. Vi prøver at lave en aftale omkring musik og skal også sikre os bestilling af Teatercafeen. Det er besluttet at en del af de penge vi har tjent ved ølsalget fra Copenhagen Historic Grand Prix passende kan anvendes til musik til vores fest. (Tema for festen er ikke fastlagt).
   
 • Senior 60+ afholder først klubmesterskaber i februar 2013 pga usikkerheden omkring ventilationsprojektet.
   
 • Torben/Gert skal ved lejlighed kontakte Nisse Billing, Falkenberg BK så vi får fastlag datoer for vores genvisit. Vi har talt om slutningen af marts, men det skal aftales nærmere. Falkenberg BK er en meget spændende venskabsklub med stolte traditioner, og vi har talt om at lave 1 træf om året. Falkenberg inviteres til alle DGI turneringer, og der har været henholdsvis 2 og 4 deltagere fra Falkenberg til de første 2 DGI-stævner.

 

 Ad dagsordenspunkt 6. Praktiske gøremål

Hjemmeside. Torben opdaterer kommissoriet for Senior 60+ og indsætter nyt billede af Ole Nielsen. Opsætter aktuel oversigt over kontaktudvalget på opslagstavlen. Hjemmesiden for 60+ må gerne blive opdateret med aktuelle turneringer mv., og der bør også fyldes ud med information om seneste aktiviteter.

Medlemsliste. Bjarne sender aktuel medlemsliste til Torben.

Flemming checker om der er ændringer vedrørende rengøring (NB: Fl. oplyser, at der ikke er blevet gjort rent i juli og august måned. En del af forklaringen herpå er at der ikke nedtages borde torsdag aften af senior-afdelingen. Der er ikke truffet nye beslutninger vedr. rengøring som følge af udlicitering af rengøringen til et privat firma).
Fl. checker stole og borde for manglende knopper og taler med Grøndal Multicenter om reparation af betræk og knopper. Indkøber flere bøjler.
Flemming og Bjarne vil påtage sig at rengøre bordene.

Vigtigt med at det hver dag registreres hvor mange der deltager i træningen i Senior 60+’s træningstid. Klubben har et problem med manglende registrering især af Senior-afdelingen. Vi er nødt til at sætte det bedre i system for senior 60+. Malle har hidtil påtaget sig en meget stor rolle omkring registreringen – tak for det – men det er nødvendigt at flere kan tage ansvar for opgaven. (NB: Flemming oplyser efter at have talt med Grøndal MultiCenter at systemet ikke har været sat op til at registrere andre dage end onsdag og torsdage i juli og august måned????hvorfor mon det og gælder det kun bordtennis). 

 

Ad dagsordenspunkt 7. Eventuelt

Medlemskontingent og oprettelse i medlemssystemet. Bjarne oplyser at alle medlemmer skal registrere sig selv som medlemmer i det nye IT-system og samtidig betale medlemskontingentet. Kontaktudvalgets øvrige medlemmer har den opfattelse, at vi især i 60+ vil risikere at miste mange medlemmer. F.eks. har vi ikke mail-adresser på 18 medlemmer. Det bør være muligt at tilbyde hjælp til oprettelse og også gøre det muligt at indbetale kontant. Systemet forudsætter pt. at man betaler med Dankort, og at kortoplysningerne automatisk benyttes ved de næste kontingentbetalinger. Medlemmerne skal også digitalt selv melde sig ud af foreningen.

Referent: Torben Reiff – 29.08.2013

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde torsdag den 29. november 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Festen for senior 60+ den 2. november 2012

2.      Juleturnering for Senior 60+

3.      To-mandsturnering

4.      Træningsafslutning i 1. halvsæson 2012/2013

5.      Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

6.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1. Festen for Senior 60+ den 2. november 2012
Festen for Senior 60+ havde 65 deltagere (67 tilmeldte deltagere hvoraf 2 var syge på dagen). Klubben havde bevilget et tilskud på 3.500 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik.

Ole Nielsen blev udpeget til årets 60+’er i løbet af aftenen. Festen var vellykket for såvel spillere som deres ledsagere, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger mht. mad, underholdning og musik.

Ad dagsordenspunkt 2. Juleturnering

Juleturneringen afholdes tirsdag den 11. december kl. 9-15. Morgenmad og frokost til 60 kr. Maden leveres til klublokalet, da der er en anden booking til Teatercafeen, og vi har dårlige erfaringer med at afvikle vores underholdning sammen med bowlingholdet. Vi planlægger at afholde bordtennis-delen som en ”Daisy-turnering” som en videreudvikling af sidste års ”Kejserkrone-turnering”. Det skal nok blive muntert!

Frokost ca. 12.30 og lidt underholdning. Vi satser på også at afholde et uformelt årsmøde, hvor bl.a. kontaktudvalgets folkelige mandat forventes bekræftet samt nyvalg af udvalgets kandidat Ole Nielsen. Tanken er at vi også fremover afholder årsmøde sammen med juleturneringen uden officiel indkaldelse (da afholdelse af en juleturnering er den udløsende faktor). Dagsordenen vil være en variant af ”Peters Jul” dvs. helt uden overraskelser. Vi vil også høre om forslag til nye aktiviteter og selv anmelde planer om et nyt kursus ”Hjerte-starter” ved Kirsten og Team Bades dukker. Vi vil også afteste om der er stemning for at holde et åbent hus arrangement for ”Bedsteforældre og børnebørn” en dag i vinterferien - hvor vi jo alligevel skal passe dem, og de har fri fra skole!! Vi skal hygge og spille lidt bordtennis med de små og målet er, at det måske kan føre til en interesse for bordtennis. Forudsat at der er interesse for ideen i medlemskredsen vil vi søge klubben om et mindre bidrag til dækning af omkostninger til et sådant rekrutterings-arrangement.

Ad dagsordenspunkt 3. To-mandsturnering

2. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 27. februar 2013. Ballerup, Albertslund (AIF) og Hvidovre deltager. Til 1. afdeling i november var der i alt 28 hold. Vi havde lånt Lavia’s lokale hvor A-gruppen spillede deres kampe.

Ad dagsordenspunkt 4. Træningsafslutning for 1. halvsæson 2012/2013

Til træningsrunden i efteråret har der været 19 deltagere. Der afholdes træningsafslutning 30.11.2012. Lars Møller og Helge Kocman har stået for træningen og Gert Jørgensen trådte til som vikar med stor succes, da Helge måtte aflyse pga. af sin håndoperation. Vi satser på en ny træningsrunde fra slutningen af januar 2013.

Ad dagsordenspunkt 5. Venskabsbesøg fra Falkenberg BTK 13.-14. marts 2013

Gert Jørgensen har via sit DGI formandskab etableret kontakt til Falkenberg BTK (kontaktperson Peter Karlsson). Der er 25-30 personer i FBTKs 60+ afdeling. Gert, Vagn Hansen (Roskilde/DGI) og Torben (Jørgen Jensen meldte afbud pga. sygdom) var på besøg i Falkenberg 8. november. Vi mødte op i klubbens træningstid for 60+ og spillede en række kampe med forskellige spillere for at få en fornemmelse af hinandens spillemæssige niveau. Det viste sig at vores niveau passer meget fint til Falkenbergs. Hvis man f.eks. sammenligner med niveauet i Senior 60+ i Brønshøj Bordtennis (BB) vil vores A-spillere spille fint op med FBTKs A-spillere. Begge klubber har ligeledes spillere på B- og C-niveau i en blanding af forskellige aldre. En enkelt A-spiller er lidt bedre end Gert. Vagn og Torben er i det store og hele på niveau med A-spillerne i rangering 3-8. Helge Kocman og Claus Biehl vil niveaumæssigt ligge klart over FBTKs bedste 60+ spillere.

 

Efterfølgende er det aftalt at Falkenberg kommer til København den 13.-14 marts 2013. Vi spiller 2 mandsturnering i Brønshøj Bordtennis. Der er 16 interesserede spillere fra den svenske klub, og vi har booket til 1 overnatning på Danhostel Bellahøj. Roskilde (Vagn Hansen) deltager også med et par hold. Nisse Billing er vores kontaktperson i Falkenberg 60+. Det er en meget spændende klub at etablere samarbejde med.

Ad dagsordenspunkt 6. Eventuelt
Flemming orienterede om DBTUs fremstød ”Slagstyrke 60”. Der er tale om et projekt, som giver råd og vejledning til klubberne om oprettelse af 60+ afdelinger.

Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi aftalte med Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyste arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

 

 

Referent: Torben Reiff – 01.12.2012

 

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 23. oktober 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Planlægning af fest for Senior 60+

2.      To-mandsturnering

3.       Juleturnering

4.       Eventuelt

 

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Ad dagsordenspunkt 1.Fest for Senior 60+

Festen afholdes fredag den 2. november 2012. Vi er langt med planlægningen omkring underholdning mv. Aftalt at vi får en 3 retters menu med velkomstdrink og kaffe for 200 kr. pr. deltager. Der er ved tilmeldingsfristen udløb (som er i dag) tilmeldt 67 medlemmer/ledsagere. Klubben har bevilget et tilskud på 3.000 kr. til festen, bl.a. til dækning af underholdning og musik. Vi gennemgik drejebog og ToDo-liste og sikrede at alt var under kontrol.

Ole Nielsen skal udpeges til årets 60+’er i løbet af aftenen.

Ad dagsordenspunkt 2. To-mandsturnering

1. afdeling af BB´s 2-mandsholdturnering 2012 -2013 afholdes i Grøndal Centret onsdag den 14. november 2012. Ballerup, Albertslund (AIF), Rødovre (B77) og Hvidovre er inviteret til at deltage. Hvis der tilmeldes mere end 24 hold bør vi overveje at låne Lavia’s lokale med 5 borde. Flemming holder kontakten til de andre klubber. Tilmeldingsfrist 7. november.

Ad dagsordenspunkt 3. Juleturnering

Der planlægges afholdt juleturnering enten tirsdag den 4. eller 11. december.

Ad dagsordenspunkt 4. Eventuelt
Uwe fra Spandauer TTC meldte fra til det planlagte besøg i København. Vi har derfor aftalt Georg fra Stralsund TTC at vi helt aflyser arrangementet i efteråret og evt. laver noget med Stralsund TTC til foråret 2013.

 

Vi har igangsat en ny træningsrunde med Lars Møller og Helge Kocman med 19 deltagere.

 

 

Referent: Torben Reiff – 25.10.2012

 

 

Udskriv Email

Kontaktudvalgsmøde tirsdag den 7. august 2012 i Grøndal Centeret

Dagsorden:

1.      Samarbejdet med Spandauer TTC og Stralsund TTC

2.      Fest for Senior 60+

3.      Budget for Senior 60+

4.       Brønshøj Bordtennis-hjemmeside.

5.       Eventuelt

Deltagere fra kontaktudvalget:

Flemming Larsen (formand), Jørn Malmtorp (medlem af bestyrelsen for BB), Kirsten Marner og Torben Reiff.

Dick Skovlod udtræder af kontaktudvalget.


Ad dagsordenspunkt 1.  Samarbejdet med Spandauer TTC og Stralsund TTC

Vi skal i løbet af en uges tid have klarhed på om det foreslåede arrangement bliver til noget med besøg af de 2 tyske klubber. Vi har foreslået uge 41, og vi afventer en tilbagemelding fra Spandauer (Berlin-klubben) når Uwe har fået talt med de øvrige i 60+ efter ferien. Gennemføres det ikke vil vi tale videre med Georg fra Stralsund og i så fald overveje et arrangement til foråret 2013.


Ad dagsordenspunkt 2. Fest for Senior 60+

Enighed om at vi skal afholde en ny fest i oktober. Kommer vores tyske venner afholdes festen i uge 41 ellers nok i uge 43. Vi taler med Krølle om musikken inden vi lægger datoen fast. Det bør så vidt muligt være fredag eller lørdag: Vi finder et tema men uden forventning om udklædning (andet end festligt tøj).


Ad dagsordenspunkt 3. Budget for Senior 60+

Malle skal foreslå et budget for Senior 60+

Vi vil foreslå et budget på 4.000 kr.

 

Budget for Senior 60+

 
 

kr.

Præmier til klub-turnering og juleturnering

1.000

Gravering på pokaler

500

Årets 60+ incl. gravering

300

Kontaktudvalgsmøder

900

Diverse (ex. bolde til træning)

1.300

 

4.000

 
   
   

Får vi besøg af venskabsklubber vil vi søge bestyrelsen om en særbevilling.

 
   
   
   
   

Ad dagsordenspunkt 4. Brønshøj Bordtennis hjemmeside

BB´s hjemmeside virker forsat utilfredsstillende, hvor opdateringer vedr. 60+ derfor ikke fungerer..


Ad dagsordenspunkt 5. Eventuelt

Senior 60+ har ved Flemming, Ivan og Ole Nielsen malet klublokalet i slutningen af juli måned. Stor ros for det udførte arbejde.

Vi planlægger en ny træningsrunde med Lars Møller og Helge Kocman til september.

 

Referent: Torben Reiff – 07.08.2012

 

 

 

Udskriv Email

 • 1
 • 2