Generalforsamling

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

 Link til referat 

MØDE

Ordinær Generalforsamling

DATO & TIDSPUNKT

29.03.23 kl. 19:00

STED

Grøndals Multicenter, Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV

REFERAT UDARBEJDET AF

Solveig

 

Pkt.

EMNE

 

Indledning

Formanden Klaus Pedersen bød velkommen.

16 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

 1.

Valg af dirigent

Klaus Pedersen foreslog Niels Pio som dirigent — Niels Pio blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.

Valg af referent

Solveig Henriksen blev foreslået og valgt.

3.

Stemmeudvalg

Tommy Jensen blev foreslået og valgt.

4.

Bestyrelsens og udvalgenes beretning

Beretningerne fra bestyrelsen (v/Klaus Pedersen), ungdomsudvalget (v/Dennis Skaarup), 60+-udvalget (v/Esther Zivadinovic) blev fremlagt og godkendt af forsamlingen som en enhed med akklamation.

Det blev specielt bemærket, at vores egen Anders Lind for 6. gang blev Danmarksmester — denne gang vandt han over Jonathan Groth i finalen! Derudover blev Helge Kocman danmarksmester i rækken +70. Godt gået!

Seniorafdelingen kører stille og roligt — de IO hold kører godt og der er ingen klager. Der var ingen speciel seniorberetning på generalforsamlingen, da Frank Pedersen ikke længere er seniorleder og ej heller med i bestyrelsen, Der skal derfor findes en ny seniorleder.

Beretningerne er vedlagt dette referat.